Event Hyresgäster Publicerad:

Berättarkväll i Annedalshuset

I helgen bjuder Annedalshuset in till berättarkväll om Selma Lagerlöf och den 100-åriga kvinnliga rösträtten i Sverige. Besökare kan också ta del av husets unika lägenhetsmuseum och en fotoutställning som visar upp det gamla Annedal.

På söndag den 20 januari kommer Kerstin Nilsson till Annedalshuset för att berätta om Selma Lagerlöf och den nu 100-åriga kvinnliga svenska rösträtten. Tidigare på dagen vid kl 13 kan du besöka Annedals lägenhetsmuseum med två tidstypiskt inredda lägenheter från 1900-talets första hälft. Kl 14 plockar man fram veckans pryl ur museets samlingar för att berätta om dess historia och funktion. Det kan vara en handdusch i bleckplåt, en rakbladsvässare eller en ljusstöpare. I museet finns också en fotoutställning som visar hur stadsdelen Annedal såg ut innan den stora rivningsvågen på 1960- och 1970-talet.

Annedals lägenhetsmuseum håller öppet mellan kl 13-15. Frivillig entré.

Berättarkvällen med Kerstin Nilsson startar kl 15. Entré och fika 50 kronor.

Framsidan av den röda tegelbyggnaden Annedalspojkars Hus.

Annedalshuset är ett fritt liggande parhus från 1876 och ingick från början i ett bostadskvarter med liknande byggnader. Det representerar den tidens byggteknik, stil och estetiska ideal, typiska för arbetarbostäder.

På 1970-talet revs det mesta av stadsdelen Annedal och ersattes med större bostadshus. Kvar finns Annedalshuset, de röda tegelhusen längs Carl Grimbergsgatan, före detta Epidemisjukhuset, Barnbördshuset, Annedalsskolan och Annedalsseminariet.

Sedan 1973 disponeras Annedalshuset av föreningen Annedalspojkar och flickor som har sin föreningsverksamhet i den ena delen. I den andra delen finns Annedalsmuseet som sköts av föreningen. Den innehåller unika interiörer med värdefull originalinredning. Här visas en komplett bostad med rum och kök och en liten vindslägenhet.

Fler nyheter!