Hyresgäster Publicerad:

Avisering om medieavräkning gick ut av misstag

Ett antal av Higabs hyresgäster har i dagarna fått en avisering  om medieavräkning från Higab för 2019 och i vissa fall även för 2018. Medieavräkning innebär att uppkomna kostnader för till exempel fjärrvärme, el, vatten och avfall regleras årligen mot verkligt utfall.

Själva medieavräkningen ingår i hyresavtalen och skickas rutinmässigt ut årligen, men med tanke på rådande situation för flera av våra hyresgäster blev tidpunkten mycket olycklig i år.

Aviseringarna skickas ut automatiskt via vårt ekonomisystem och därför har Higab missat att stoppa dem. Alla berörda hyresgäster kommer att få en kreditfaktura så att ingen behöver betala i nuläget. Higab återkommer med medieavräkningen när situationen normaliserats och kommer att kommunicera med berörd hyresgäst innan debitering.

För vissa hyresgäster innebär medieavräkningen att man får pengar tillbaka och detta gäller naturligtvis fortfarande.

Higab beklagar den eventuella oro som detta kan ha fört med sig.  Berörda hyresgäster informeras snarast.

Fler nyheter!