Hållbarhet Organisation Publicerad:

Års- och hållbarhetsredovisning 2019

Nu finns Higabs årsredovisning med hållbarhetsredovisning för 2019 att ladda ner.