Byggnadsvård Historia Stadsutveckling Publicerad:

Arkeologiska fynd har hittats vid Sjöfartsmuseet

Inför om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet genomför Göteborgs stadsmuseum arkeologiska undersökningar framför huset. Nu har man hittat en välbevarad väg från 1700-talet och lämningar av ett stall och en köksbyggnad.

Bild uppifrån på det arkeologiska grävområdet framför Sjöfartsmuseet

I början av januari ska om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet starta. Museet kommer att få ett nytt större akvarium, en ny entré, större grönytor och bättre tillgänglighet. Innan arbetena påbörjas genomför Göteborgs stadsmuseum en arkeologisk undersökning i parken framför huset.

Nu skriver Göteborgs stadsmuseum i ett pressmeddelande om flera fynd som har gjorts på platsen. Det handlar om en stenlagd väg och lämningar av ett stall och en köksbyggnad. De härstammar troligen från tiden då Gamla Varvet låg på platsen där Sjöfartsmuseet står i dag. Platsen där undersökningen äger rum fungerade då som ingång till varvsbyggnaden. Varvet togs i bruk på 1660-talet men lades ner 1825.

– För 300 år sedan var detta en betydelsefull huvudgata, här gick både alla arbetare och transporter till och från varvsbyggnaden. Tack vare den och övriga fynd på platsen kan vi mer exakt avgöra var Gamla Varvet låg. Vi tror att vägen är från 1700-talet, men den kan också sträcka sig så långt bak i tiden som 1600-talet, säger Tom Wennberg i pressmeddelandet.

Om resterna av stallet och köksbyggnaden säger han följande:

– Här försågs sannolikt varvets chefer och arbetare med mer eller mindre smaklig spis. Vår förhoppning är att vi genom köket ska få ökad inblick i den tidens kosthållning och hur maten tillreddes och förvarades, säger Tom Wennberg.

Alla lämningar kommer att dokumenteras och tas bort innan Flodén Byggnads AB påbörjar om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet.

Läs hela pressmeddelandet!

Fler nyheter!