Stadsutveckling Publicerad:

Arkeologisk undersökning i Äspered

Vid Lärjeåns dalgång i Äspered planerar Higab att bygga nya magasin åt kulturförvaltningen. Inför beslut och projektering görs nu en arkeologisk undersökning där flera fornlämningar har hittats.

Arkeologisk utredning med grävskopa i Äspered

Higab har sedan tidigare genomfört en förstudie avseende en ny magasinsbyggnad för kulturförvaltningen i Göteborg. Samlingarna som är tänkt att placeras här innehåller flera miljoner objekt och kommer från Göteborgs stadsmuseum, Göteborgs konstmuseum, Röhsska museet och Sjöfartsmuseet Akvariet.

Nu görs en arkeologisk utredning på den tilltänkta platsen i Äspered i Angered. Arbetet genomförs av arkeologerna Karolina Kegel och Ulf Ragnesten på Enheten Stadsutveckling tillsammans med grävmaskinisten Pontus Johansson.

Området som utreds ligger i södra kanten av Lärjeåns dalgång och dess förhistoria är inte välkänd, men fornlämningar i närområdet visar på aktivitet under alla perioder från yngre stenålder och framåt. Under utredningen har det hittats flera gropar med spår av kol som visar att de eldats i och stolphål, som är spår av hus eller andra träkonstruktioner som funnits på boplatsen. I en av bäckarna finns det också spår av en eller två möjliga skvaltkvarnar, enkla kvarnar som användes för hushållsbehov.

Eftersom detta är tidigare okända fornlämningar blir troligen, beroende på Länsstyrelsens beslut, nästa steg att göra en arkeologisk förundersökning för att avgränsa lämningen och mer noggrant bedöma dess ålder och innehåll.

Fler nyheter!