Byggnadsvård Publicerad:

Årets Bygge ska utses

Nu ska tio kandidater till Årets Bygge 2020 väljas ut. Bland de inkomna förslagen finns två av Higabs byggprojekt: ombyggnaden av Kvarteret Högvakten och uppförandet av Kretslopp och vattens nya lokaler i Alelyckan.
Innergården på Wenngrenska Huset med glastak, bord och stolar.
Wenngrenska gården i Högvakten som har fått stengolv och glastak.

Bakom utmärkelsen Årets Bygge står Byggindustrin som är Sveriges ledande branschtidning för samhällsbyggnadssektorn. Med priset lyfter man fram exempel på de bäst genomförda projekten som branschen presterar. Segraren utses av en jury som i sin bedömning gör en sammanvägning av hur väl projekten uppfyller de fem huvudkriterierna: samverkan, teknik/innovationer, tid/kvalitet/budget, hållbarhet och säkerhet. 68 förslag har inkommit och av dem ska tio nomineras. De kommer att presenteras på byggindustrin.se i januari. Den slutgiltiga vinnaren offentliggörs den 31 mars under Byggforum 2020.

Två av förslagen som tävlar om att bli nominerade är projekt där Higab är byggherre och fastighetsägare. Det första är ombyggnaden av Kvarteret Högvakten vid Gustaf Adolfs Torg där F O Peterson & Söner Byggnads var generalentreprenör. Det andra är bygget av Kretslopp och vattens nya lokaler i Alelyckan där Tuve Bygg var huvudentreprenör.

Fler nyheter!