Byggnadsvård Publicerad:

Anrik stuga har fått ny vippbrunn

Smålandsstugan i Slottsskogen har fått en ny vippbrunn. För att bibehålla det kulturhistoriska värdet valdes materialet ut med stor omsorg och arbetet utfördes för hand av erfarna timmermän.

Två män hugger med yxa på en ekstock.

– Hantverkarna har gjort ett gediget arbete som innebär att den nya vippbrunnen kommer att hålla i många decennier framöver, säger Boel Melin, byggnadsantikvarie på Higab.

I sluttningen mellan Stora och Lilla Dammen i Slottsskogen ligger Smålandsstugan. Den är den äldsta av parkens landsskapsstugor och en av få bevarade ryggåsstugor i Sverige. Enligt muntliga källor byggdes den i mitten av 1700-talet och den låg då i Skubbhult utanför Jönköping. 1905 flyttades stugan och den tillhörande visthusboden till sin nuvarande plats på initiativ av Smålands Gille i Göteborg.

Under året har arbetet pågått med att ersätta stugans gamla vippbrunn, en träanordning bestående av en ekstock med klyka och en hävstång i gran. Det är inte dokumenterat när den kom på plats, men brunnen finns på ett foto från 1905 och det innebär att den funnits där från början. På grund av stora skador på vippbrunnen fanns det inte möjlighet att rusta upp den. Därför beslutade Higab att byta ut den mot en ny i samma stil. En passande ekstock lokaliserades i Svartedalen av de anlitade timmermännen på Kvibergsnäs bygghantverk. De fällde eken för hand för att säkra att inte klykan skulle skadas och samtidigt högg de ner en senvuxen gran i bra kvalité i närheten.

Två bilder på den nya vippbrunnen.

På plats vid Smålandsstugan barkades granen med bandkniv och eken höggs med yxa för att få bort all splintved. I marken grävdes ett nytt hål med djupet 110 cm – precis som det förra hålet – och med en liten truck lyftes ekstocken på plats. De gamla järnbeslagen på hävstången återanvändes, med undantag för ett nytt axeljärn, nya bultar och skruvar. Sedan togs en granslana som passades in i beslaget i toppen av hävarmen. Nu ser det ut som brunnen fungerar, även om det inte finns någon brunn att stoppa ner grenslanan i.

– Det är i detaljerna som mycket av upplevelsevärdet sitter. Att rekonstruera vippbrunnen med traditionella metoder och material ger inte bara en autenticitet i miljön utan hjälper även till att bevara det immateriella kulturarvet, det vill säga hantverket eller handens kunskap, säger Boel Melin.

Fler nyheter!