Hyresgäster Organisation Publicerad:

Angående coronaviruset covid-19

Liksom övriga samhället följer Higab coronavirusets utveckling noga och tar situationen på stort allvar. Vi följer Folkhälsomyndighetens, UD:s och Göteborgs Stads rekommendationer.

För att bidra till minskad smittspridning har vi infört restriktioner för våra medarbetare. Det innebär bland annat 14 dagars karantän efter utlandsresa och att ej komma till kontoret vid förkylnings-/influensasymptom hos medarbetaren själv eller familjemedlem. Vi avstår konferenser, frukostseminarier, utbildningar och i möjligaste mån externa möten.

En konsekvens kan bli att vi syns lite mindre ute i fastigheterna än normalt och att en del bokade personliga möten istället sker via telefon, mejl eller skype.

Det är viktigt att vi hjälps åt och vi uppmanar även våra hyresgäster och samarbetspartners som besökt riskområden eller har förkylningssymptom att ringa eller mejla istället för att initiera möten med våra medarbetare eller besöka vårt kontor.

Vi har beslutat ställa in arrangemanget Cirkulära Tider som skulle ägt rum i Kronhuset 3-4 april, men hoppas kunna genomföra det vid senare tillfälle.

Vad som gäller för de publika verksamheterna i våra fastigheter ansvarar respektive hyresgäst för, sök information på aktuell webbplats.

Fler nyheter!