Visa urval

Underhåll och Lokalanpassning

E-postadress för alla medarbetare: fornamn.efternamn@higab.se


Arash Afkari
Projektledare
Underhåll/lokalanpassning
031-368 53 97


Olle Andersson
Projektledare
Underhåll/Lokalanpassning
031-368 53 08


Lili Arseniusson
Projektledare
Underhåll/lokalanpassning
031-368 53 83


Anders Bjerstaf
Biträdande projektledare
Underhåll/lokalanpassning
031-368 53 87


Siman Jasim
Chef
Underhåll/lokalanpassningsprojekt
031-368 53 23


Ceasar Kroge
Projektledare
Underhåll/Lokalanpassning
031-368 53 14


Jan Larsson
Projektledare
Underhåll/Lokalanpassning
031-368 53 44


Johan Lindblad
Projektledare
Underhåll/Lokalanpassning
031-368 53 34


Madeleine Lindeberg
Projektledare
Tjänstledig
031-368 53 12


Karin Lottkärr
Projektledare
Underhåll/Lokalanpassning
031-368 53 09


Louise Martinsson
Projektledare
Underhåll/Lokalanpassning
031-368 53 16


Nic Nilsson
Underhållsplanerare
031-368 53 56


Lena Olsson
Administratör
031-368 53 15


Thomas Ratell
Projektledare
Underhåll/Lokalanpassning
031-368 53 73


Thomas Sörquist
Projektledare
Underhåll/Lokalanpassning
031-368 53 65