Hoppa till innehållet

Underhåll och Lokalanpassning

E-postadress för alla medarbetare: fornamn.efternamn@higab.se

Higab-medarbetaren Arash Afkari
Arash Afkari
Projektledare
Underhåll/Lokalanpassning
031-368 53 97

Higab-medarbetaren Lili Arseniusson
Lili Arseniusson
Projektledare
Underhåll/Lokalanpassning
031-368 53 83

Higab-medarbetaren Anders Bjerstaf
Anders Bjerstaf
Projektledare
Underhåll/Lokalanpassning
031-368 53 87

Higab-medarbetaren Siman Jasim
Siman Jasim
Chef
Underhåll/Lokalanpassning
031-368 53 23


Molly Jönsson
Projektledare
Underhåll/Lokalanpassning
031-368 52 91

Higab-medarbetaren Ceasar Kroge
Ceasar Kroge
Projektchef
Lokalanpassning
031-368 53 14


Victoria Larsson
Projektledare
Underhåll/Lokalanpassning
031-368 52 90

Higab-medarbetaren Johan Lindblad
Johan Lindblad
Projektledare
Underhåll/Lokalanpassning
031-368 53 34

Higab-medarbetaren Karin Lottkärr
Karin Lottkärr
Projektledare
Underhåll/Lokalanpassning
031-368 53 09

Higab-medarbetaren Louise Martinsson
Louise Martinsson
Projektledare
Underhåll/Lokalanpassning
031-368 53 16

Higab-medarbetaren Nic Nilsson
Nic Nilsson
Underhållsplanerare
031-368 53 56


Lena Olsson
Administratör
031-368 53 15

Higab-medarbetaren Thomas Ratell
Thomas Ratell
Projektledare
Underhåll/Lokalanpassning
031-368 53 73

Higab-medarbetaren Thomas Sörquist
Thomas Sörquist
Projektledare
Underhåll/Lokalanpassning
031-368 53 65

Higab-medarbetaren Madeleinie Wennerström
Madeleine Wennerström
Projektchef
Underhåll
031-368 53 12