Strategi och Kommunikation

E-postadress för alla medarbetare: fornamn.efternamn@higab.se


Hedvig Ahlstrand
Kommunikatör
031-368 53 76


Anna-Karin Dahlin
Chef Strategi/Kommunikation
031-368 53 44


Martin Lysell
Kommunikatör
031-368 53 38