Investeringsprojekt och Tidiga skeden

E-postadress för alla medarbetare: fornamn.efternamn@higab.se


Fredrik Davidsson
Chef
Investeringsprojekt/Tidiga skeden
031-368 53 32


Eva Edgren
Projektledare
Tidiga skeden
031-368 53 29


Marcus Gustafsson
Projektledare
031-368 53 41


Hanna Hammarberg
Projektledare
031-368 53 57


Boel Melin
Byggnadsantikvarie
031-368 53 03


Christian Motter
Projektledare
031-368 53 48


Annette Stridh
Projektledare
031-368 53 54


Svante Thun
Projektledare
031-368 53 42


Jerker Westerberg
Projektledare
Tidiga skeden
031-368 53 93


Kajsa Wide
Projektledare
Tidiga skeden
031-368 53 45


Henrik Witt
Projektledare
031-368 53 88