Investeringsprojekt och Tidiga skeden

E-postadress för alla medarbetare: fornamn.efternamn@higab.se


Johanna Arvidsson
Projektledare
031-368 53 10


Ulf Bengtsson
Projektledare
031-368 53 82


Fredrik Davidsson
Chef
Investeringsprojekt/Tidiga skeden
031-368 53 32


Eva Edgren
Projektledare
Tidiga skeden
031-368 53 29


Marcus Gustafsson
Projektledare
031-368 53 41


Boel Melin
Byggnadsantikvarie
031-368 53 03


Christian Motter
Projektledare
031-368 53 48


Annette Stridh
Projektledare
031-368 53 54


Svante Thun
Projektledare
031-368 53 42


Jerker Westerberg
Projektledare
Tidiga skeden
031-368 53 93


Kajsa Wide
Projektledare
Tidiga skeden
031-368 53 45


Henrik Witt
Projektledare
031-368 53 88