Visa urval

Företagsledning

E-postadress för alla medarbetare: fornamn.efternamn@higab.se


Lars Björklund
Tf vd
031-368 53 35


Johan Carlsson
Fastighetschef
031-368 53 28


Fredrik Davidsson
Fastighetsutvecklingschef
031-368 53 32


Maritha Enström
Verksamhetsutvecklare
031-368 53 04


Lena Erlandsson
HR-chef
031-368 53 40


Kicki Johanson
Kommunikationschef
031-368 53 10


Stefan Lundqvist
Vice vd/Finanschef
031-368 53 39


Fredrik Setterberg
Ekonomichef
031-368 53 05