Visa urval

Företagsledning

E-postadress för alla medarbetare: fornamn.efternamn@higab.se


Lars-Gunnar Börve
Chef Drift och Service
031-368 53 89


Fredrik Davidsson
Chef
Investeringsprojekt/Tidiga skeden
031-368 53 32


Lena Erlandsson
HR-chef
031-368 53 40


Pontus Isaksson
Fastighetschef
031-368 53 85


Siman Jasim
Chef
Underhåll/Lokalanpassningsprojekt
031-368 53 23


Johan Karlsson
Marknadschef
031-368 53 28


Stefan Lundqvist
Chef Hållbarhet/Digitalisering/Finans
tf VD
031-368 53 39


Fredrik Setterberg
Chef Ekonomi/Inköp
031-368 53 05