Fastighetsförvaltning

E-postadress för alla medarbetare: fornamn.efternamn@higab.se

Observera att när medarbetare har flera efternamn eller där namnet består av flera led, ersätts varje mellanslag med punkt.

 


Carina Abrahamsson
Fastighetsförvaltare
031-368 53 90


Jasmin Augustsson
Fastighetsförvaltare
031-368 53 81


Pontus Isaksson
Fastighetschef
031-368 53 85


Maja Johansson
Fastighetsförvaltare
031-368 53 47


Lars Karlsson
Förvaltningscontroller
031-368 53 21


Amanda Lindström
Fastighetsförvaltare
Tjänstledig
031-368 53 72


Martin Nilbo
Fastighetsförvaltare
031-368 53 22


Krister Olausson
Fastighetsförvaltare
031-368 53 75


Midhat Pehlivanovic
Biträdande fastighetsförvaltare
031-368 53 30


Thomas Rasmussen
Fastighetsförvaltare
031-368 53 67


Marija Slebic
Fastighetsförvaltare
031-368 53 74


Jessica Säfström
Fastighetsförvaltare
031-368 53 96


Anders Thulin
Fastighetsförvaltare
031-368 53 94


Anna Welin
Förvaltningskoordinator
031-368 53 52


Glenn Westerberg
Fastighetsförvaltare
031-368 53 26