Svante Thun - projektledare

Är du nyfiken på att arbeta med projektledning och att utreda kundbehov? Vi har pratat med vår kollega Svante för att ta reda på hur det är att projektleda förstudier och program på Higab.

Hur ser din vardag som projektledare på Higab ut?

– När jag är mitt i ett projekt behöver jag nästan aldrig planera min dag, för det är så mycket som händer hela tiden. Det räcker bara att komma till kontoret så dyker det upp frågor som jag behöver ta tag i. Mina huvudsakliga uppgifter blir att serva andra, skapa rätt förutsättningar för dem runt omkring mig och se till att delar i projektet utförs korrekt och i tid. Därför är det viktigt med en bra och regelbunden kommunikation mellan mig och byggledaren, entreprenören och kunden.

Vilka olika typer av projekt har du ansvarat för på Higab?

– Sedan jag började på Higab 2007 har jag haft två stora investeringsprojekt. Det ena är bygget av idrottsanläggningen Angered Arena och det andra är grundförstärkningen och ombyggnaden av det anrika kvarteret Högvakten på Gustaf Adolfs Torg. Angered Arena var ett speciellt projekt eftersom det var väldigt high tech och första gången på över 30 år som det byggdes en ny simhall i Göteborg. Jag hade aldrig gjort något liknande innan och det var anledningen till att jag sökte jobbet på Higab. Det var fantastiskt roligt. Sedan hoppade jag över till projektet med kvarteret Högvakten, vilket var ett av de största grundförstärkningsarbetena i Göteborgs historia. Först tyckte jag det kändes lite jobbigt och invecklat, men det blev ett otroligt spännande, utmanande och lärorikt projekt.

Mellan de här projekten har jag haft mindre projekt, som att bygga bullerplank vid Angereds Bussdepå, installera ny scenteknik på Stora Teatern och utforma ett café på Naturhistoriska museet. Det finns inget annat fastighetsbolag i Göteborg som har den spännvidden. Det är därför jag vill fortsätta jobba på Higab. Dessutom är det roligt att vara del av en arbetsplats som det pratas och skrivs om. Det är hus som alla i staden har ett förhållande till.

Higab har 31 byggnadsminnen och ett stort antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Vad innebär det för dig som projektledare?

– Det är viktigt att inse och förstå värdet av ett byggnadsminne eller en kulturhistorisk byggnad. Det räcker inte bara att ansöka om bygglov, utan det krävs att du har en dialog med både Länsstyrelsen och byggnadsantikvarie innan du påbörjar något. Sedan behöver du vara närvarande på plats på ett annat sätt och säkerhetsställa att arbetena utförs som de ska. Allt handlar om kommunikation.

Vad driver dig som projektledare?

– Jag är en projektmänniska, både privat och yrkesmässigt. Jag brinner för hela processen med att få ett projekt genomfört. Sedan har jag stora mandat i min roll som projektledare på Higab. Jag får en budget som jag ska hålla mig till och inom den ramen har jag utrymme att bestämma hur saker och ting ska genomföras. Det är ett stort ansvar, men jag gillar det. Jag tycker det är roligt.