Maja Johansson - fastighetsförvaltare

Fastighetsförvaltning innebär i korta drag att driva fastigheters utveckling genom planerat underhåll, uthyrning och lokalanpassning. Man har ofta täta kontakter med hyresgäster och entreprenörer. Här berättar Maja om hur det är att arbeta som fastighetsförvaltare på Higab.

Hur skulle du beskriva din roll som fastighetsförvaltare?

– Det är ett väldigt händelsestyrt arbete. Ingen dag är den andra lik. Ena stunden har jag ett möte i en av våra fastigheter med en kund som vill diskutera sina lokaler, andra stunden sitter jag med administrativt arbete på kontoret, därefter omförhandlar jag ett avtal och sedan träffar jag en projektledarkollega för att prata om en kommande renovering.

Jag får helt enkelt ta ett helhetsgrepp om varje fastighet och för att det ska fungera krävs en bra kundkontakt, dagligt stöd från mina medarbetare och att vi jobbar tillsammans.

Hur ser din bakgrund ut?

– Jag har studerat bygg- och fastighetsekonomi i Halmstad. Efter studierna började jag jobba som fastighetsmäklare. Därefter fick jag en tjänst på ett kommunalt fastighetsbolag i Sotenäs kommun och sedan gick jag vidare till ett mindre familjeägt förvaltningsbolag i Göteborg som förvaltar fastigheter åt privata fastighetsägare. Efter det hamnade jag på Higab.

Vad fick dig att söka till Higab?

– Jag tyckte att Higab var ett intressant bolag med en oerhört stor bredd på fastigheter, från mindre lokaler till arenor, byggnadsminnen och saluhallar. Det passade mig eftersom jag ville jobba mer med kommersiella lokaler och få möjlighet att utvecklas, så det kändes som ett bra steg att ta.

Nu har jag nästan bara kommersiella kunder, allt från enmansföretagare till skolverksamhet. Jag hade också hört väldigt gott om Higab från flera som hade arbetat här.

Vad är det bästa med att arbeta på Higab?

– Det finns en familjär stämning bland oss på Higab. Alla är hjälpsamma, stöttar varandra och det är lagom storlek på bolaget, vilket gör att man får lära känna alla.

Sedan är rollen som fastighetsförvaltare både givande och utvecklande. Det dyker alltid upp nya och utmanande ärenden att hantera och det passar mig.