Pedagogen – Nefertiti

Fastighetsbeteckning:

Inom Vallgraven 71:2

Byggnadsår:

1862

Adress:

Hvitfeldtsplatsen 6,
411 20 GÖTEBORG

Ursprunglig användning:

Källarlokal till läroverket

Nuvarande användning:

Jazzklubb

Arkitekt:

H J Strömberg

fastighet_pedagogen-gamla_latin

Om Pedagogen – Nefertiti/Gamla Latin

Skolbyggnaden uppfördes 1857-1861 för Göteborgs elementärläroverk efter ritningar av H J Strömberg. Huset byggdes i nyromansk stil i tegel med rundbågade fönster. 1882 bytte skolan namn till Latinläroverket. Vid sekelskiftet restaurerades samlingssalen och förseddes med Carl Larssons väggmålning ”Ute blåser sommarvind”. Målningen fick dock följa med när verksamheten flyttades till nybyggda lokaler i Johanneberg, nuvarande Hvitfeldtska gymnasiet. Den gamla byggnaden övertogs av folkskolan och har senare bland annat varit administrationslokal för socialförvaltningen. Jazzklubben Nefertiti flyttade in i källarlokalen 1978 och finns kvar än idag.

Pedagogen – ett jätteprojekt

1999 beslutade Göteborgs universitet att Pedagogen skulle flytta från sin dåvarande plats i Mölndal till centrala Göteborg efter att en lokaliseringsutredning hade kommit fram till att tomten med Sociala huset och Gamla Latin var en lämplig plats. Göteborgs Universitet, Göteborgs Stad och Higab skrev ett samverkansavtal för projektet som kom att kallas Projekt Pedagogen.

Läs mer

Gestaltningen bestämdes genom en arkitekttävling. Tanken vara att ett arkitektkontor skulle få uppdraget, när juryn gått igenom förslagen återstod två. Valet blev till slut att ta de bästa förslagsdelarna för respektive del, vilket innebar att Nyréns Arkitektkontor fick ta sig an Sociala Huset medan danska 3XNielsen A/S från Århus fick stå för nybyggnaden mellan Sociala Huset och Gamla Latin. Lite senare tillkom även Gamla Latin i projektet och arkitekt för den ombyggnaden blev Arkitektlaget.

De gamla byggnaderna, som båda uppförts på 1850-talet, hade byggts om ett antal gånger under årens lopp. Strävan under projektet var att de skulle återfå sina gamla strukturer och samtidigt bilda en funktionell helhet tillsammans med nybyggnaden som uppfördes mellan dem. Sociala Husets innergård har till exempel kompletterats med en tillbyggnad i glas som bland annat rymmer bibliotek, café och administration. Den gamla parkeringsplatsen vid Gamla Latin ersattes av ett parkeringsgarage i två plan under nybyggnaden.

Den nya byggnaden uppfördes mellan de båda gamla och innehåller lektionssalar och läsplatser. Fasaden är av glas med tegellameller utanpå. Lamellerna är snedställda, dels för att ge huset tegelkaraktär så att det harmonierar med övriga byggnader, dels för att fungera som solskydd.
Pedagogen invigdes 1 september 2006. Det är Higabs hittills största projekt, både till yta och kostnad, 42 000 m² och 750 miljoner kronor.

 

Pedagogen-området

bildspel_pedagogen5

Sociala huset

bildspel_pedagogen3

Gamla Latin med Nefertiti

bildspel_pedagogen4

Nybygget

bildspel_pedagogen2

Entré Sociala huset

bildspel_pedagogen_sociala_huset

Sociala huset

Se alla fastigheter