Kretsloppsparken Alelyckan

Fastighetsbeteckning:

Gamlestaden 73:5

Byggnadsår:

2007

Adress:

Lärjeågatan 12,
415 02 GÖTEBORG

Ursprunglig användning:

Återvinningscentral, secondhandbutik

Nuvarande användning:

Återvinningscentral, secondhandbutik

Arkitekt:

Cris Delisle
Elisabeth Borlin

fastighet_kretsloppsparken_alelyckan

Om Kretsloppsparken Alelyckan

När Kretsloppsparken Alelyckan invigdes 2007 blev den en världsunik företeelse. Här finns nämligen en särskild sorteringshall där besökarna får hjälp att sortera ut det som går att återanvända innan lasset går vidare till återvinning. I parken finns tre olika försäljningsställen där de utsorterade sakerna får nytt liv: Stadsmissionens second hand-butik, Återbruket för begagnat byggmaterial och Returhuset som renoverar och gör nytt av återvunnet.

2012 presenterades konceptet på världsmiljökonferensen i Rio och genom åren har man bland annat tagit emot studiebesök från länder i Asien, Afrika, Europa och Sydamerika.

Under 2017 fick Kretsloppsparken Alelyckan en tillbyggnad med kontor, mötesrum och omklädningsrum. Till projektet använde man både fönster och dörrar från Återbruket. Huset försågs även med ett sedumtak (grästak).

Kretsloppsparken Alelyckan

Kretsloppsparken Alelyckan E07-Hgkvalitet(Rekommenderas)
Kretsloppsparken Alelyckan E09-Hgkvalitet(Rekommenderas)
Kretsloppsparken Alelyckan I02-Hgkvalitet(Rekommenderas)
Se alla fastigheter