Idrottshögskolan

Fastighetsbeteckning:

Heden 37:7

Byggnadsår:

2011

Adress:

Skånegatan 14B,
411 40 GÖTEBORG

Ursprunglig användning:

Idrottshögskola

Nuvarande användning:

Idrottshögskola

Arkitekt:

Liljewall arkitekter AB

fastighet_idrottshogskolan

Om Idrottshögskolan

Idrottshögskolan är ett nationellt centrum för tillämpad utbildning och forskning som rör idrott, hälsa och kost och uppfördes vid Skånegatan under åren 2010-2011 för Göteborgs universitet. Liljewall Arkitekter AB stod för ritningarna och byggherre var Higab som även är fastighetsägare.

Anläggningen har en bärande stålkonstruktion och omfattar tre plan på sammanlagt 3 500 kvadratmeter, där den flexibla idrottshallen upptar 1500 kvadratmeter. Hallens fasad är av fibercement medan fasaden mot söder är klädd med ett rostfritt nät där växter ska kunna klättra. Övriga fasader är i huvudsak av trä. Entrén domineras av ett glasat skärmtak, 25 meter långt och 5 meter brett som står på pelare.

Läs mer

Invändigt finns bland annat en multisporthall, en dans- och rytmiksal, specialgym, föreläsningssalar, konferensrum och lokaler för avancerad mätning och analys av främst styrka, uthållighet och rörelse. Anläggningen uppnådde högsta klassen enligt det svenska systemet Miljöbyggnad, guldklassen.

Idrottshögskolan invigdes av prins Daniel i mars 2011.

Idrottshögskolan

bildspel_idrottshogskolan
bildspel_idrottshogskolan_1
bildspel_idrottshogskolan_3
bildspel_idrottshogskolan_4
bildspel_idrottshogskolan_5
Se alla fastigheter