Hoppa till innehållet
1 mars, 2017

Vidkärrs Herrgård renoveras

Under förra veckan påbörjades en omfattande ytskiktsrenovering på Vidkärrs Herrgård. Fram till april kommer det att genomföras ut- och invändiga arbeten i flygelbyggnaden på området.

I dagsläget bedriver Vidkärrs Montessoriförskola sin verksamhet i två av byggnaderna på Vidkärrs Herrgård. Men till sommaren flyttar de även in i flygelbyggnaden på området och ges i och med det möjlighet att utöka sin verksamhet.

I den byggnaden har Higab nu påbörjat en omfattande ytskiktsrenovering, både invändigt och utvändigt. Det handlar exempelvis om fasadarbete, byte av trasiga takpannor, översyn av fönster och diverse brandskyddsåtgärder. Arbetet förväntas pågå till april och i juni är det tänkt att Vidkärrs Montessoriförskola ska flytta in i huset.

Utanför den grå träbyggnaden Vidkärrs Herrgård med grönska runt omkring.

Vidkärrs Herrgård har anor från 1500-talet och under cirka 200 år tillhörde gården Nylöse hospital (från 1620 kallat Göteborgs hospital). 1772 skattköptes gården av familjen Quiding som ägde den i drygt hundra år innan den köptes av Säfveåns AB. 1926 övertog Göteborgs Stad ägarskapet. Då var jordbruket på gården fortfarande igång och byggnaderna hyrdes ut som bostäder. Sedan dess har Vidkärrs Herrgård använts för skolverksamhet, föreningsverksamhet och som ungdomsgård. I dag bedriver Vidkärrs Montessoriförskola sin verksamhet i två av byggnaderna.

Flygelbyggnaden byggdes sannolikt som arrendatorsbostad år 1856 och är en timmerbyggnad i ett och ett halvt plan.