Hoppa till innehållet

Majnabbe – Villa Majviken

Information om fastigheten

Fastighetsbeteckning:
Majorna 224:1
Byggnadsår:
Troligen mitten av 1800-talet
Adress:
Taubegatan 2,
414 55 GÖTEBORG
Ursprunglig användning:
Bostad
Nuvarande användning:
Bostad

Utsidan av trähuset Villa Majviken.

Om Majnabbe – Villa Majviken

Det är inte känt exakt när Villa Majviken vid Majnabbeberget byggdes, men huset finns utritat på en karta från 1848–1850 och det har koppling till den träindustri som fanns i området på den tiden. Då ägdes marken av handels- och industrimannen James Dickson vars barn byggde Dicksonska Palatset och Överås Slott ett decennium senare. Under cirka 100 år ägdes och beboddes Villa Majviken av disponenter och ägare av snickeriföretaget Bark & Warburg. Huset såldes 1972 till Säveåns finansbolag och året efter till Göteborgs Stad. Få av husets förändringar finns dokumenterade, men bortsett från en riven veranda går det att konstatera att få ändringar är gjorda från och med 1950.

2020 genomfördes ett arbete där det stora huset byggdes om till fyra lägenheter. Under projektet medverkade en antikvariskt sakkunnig för att säkerhetsställa att byggnadens kulturhistoriska värden bevarades. Huset har bibehållit sin karaktär både invändigt och utvändigt, samtidigt som det har byggts om efter dagens byggregler.

Felanmälan
Higabs växel:
031-368 53 00

Tekniska frågor
Thomas Rasmussen
Higab-medarbetaren Thomas Rasmussen
Avtalsfrågor
Thomas Rasmussen
Se alla fastigheter