16 november, 2018

Upprustning av 1800-talshus i Västra Nordstan

Under hösten har husen på Kronhusgatan 3 och 5 i Västra Nordstan rustats upp. Nu är arbetet klart.

I kvarteret bredvid Kronhuset & Kronhusbodarna ligger Postgatan 10, Kronhusgatan 3 och Kronhusgatan 5. Omkring 1775 byggdes Comediehuset på platsen och fram till 1833 fanns Göteborgs första offentliga teater här. Vid sekelskiftet 1900 beslutade man att riva det gamla teaterhuset och istället bygga ett affärshus på tomten. Under årens lopp har handelsfirman Setterborg & Co, Vin- och spritcentralen och Frälsningsarmén bedrivit verksamhet här. Husen på Kronhusgatan 3 och 5 byggdes troligen redan på 1800-talet.

Sedan augusti 2018 har dessa två hus rustats upp. Fasaderna har lagats, omfogats och målats om, taket har lagts om och fått bandtäckt plåt och fönstren har målats om. Dessutom har en träport och olika smidesdetaljer gåtts igenom och rustats upp.

Nu är arbetet klart och du kan se det färdiga resultatet på bilden i artikeln.

Fler nyheter!