Hoppa till innehållet
3 maj, 2017

Omfattande timmerarbeten vid Kvibergsnäs

Nu har Higab påbörjat upprustningen av östra ladugårdslängan vid Kvibergsnäs Landeri. För att bibehålla byggnadens kulturhistoriska värde genomförs tidsmässiga restaureringar med bland annat skrädat timmer.

Syftet med projektet är att byggnadens stomme, tak och fasader ska återställas till ett tekniskt fullgott skick utan att det kulturhistoriska värdet minskar. I arbetet ingår omfattande timmerarbeten där flera så kallade ”rotknän” i konstruktionen byts ut. Därför pågår det nu skrädning av timmer, vilket är en äldre arbetsmetod som innebär att man med hjälp av en yxa planar av två sidor av en stock. Arbetet utförs av Tellestams Byggnads AB.

Man hugger en timmerstock med yxa.

Kvibergsnäs bebyggdes i slutet av 1600-talet, troligen av stadssekreteraren och rådmannen Lars Böker. Sitt nuvarande utseende med huvudbyggnad, två bostadsflyglar och ekonomibyggnader fick gården under konsul Jonas Malm med familj som ägde den mellan 1799 och 1847.

Ladugårdslängan har ett högt kulturhistoriskt värde eftersom det är den enda större ekonomibyggnaden kopplad till ett göteborgslanderi som finns bevarad. Längan består av en del från slutet av 1700-talet och en del med öppen loge från mitten av 1800-talet.

Fler nyheter!