Hoppa till innehållet
16 februari, 2017

Ta en tur genom gamla Annedal

På söndag den 19 februari anordnas fotoutställningen ”Det gamla Annedal” i Annedalspojkars hus. Där får besökare ta del av unika 60-talsbilder tagna av Hasselbladsfotografen Ulf Sjöstedt.

Annedalspojkars hus byggdes 1876 av Göteborgs Arbetarebostads AB och är en av få byggnader som klarade sig undan rivningsvågen i området på 1970-talet. Men på lägenhetsmuseet i Annedalspojkars hus finns en mängd dokument bevarade av hur gamla Annedal såg ut. På söndag den 19 februari mellan klockan 13 och 15 visar man bilder från 1960-talet tagna av Hasselbladsfotografen Ulf Sjöstedt.

På framsidan av den röda tegelbyggnaden Annedalspojkars Hus.

Annedalspojkars hus är ett fritt liggande hus som tidigare ingick i ett bostadskvarter med liknande byggnader. Det har välbevarade interiörer och består av två våningar med sadeltak. Fasaderna är av rött tegel och har detaljer av gult tegel. I huset finns i dag föreningslokal för Annedalspojkar och -flickor och bostadslägenheter inredda som museum. Museet består av två tidstypiska lägenheter från 1900-talets första hälft som visar hur man bodde, levde och vilka redskap och hjälpmedel hushållen förfogade över på den tiden.