Hoppa till innehållet
22 februari, 2018

Sverigefinska dagen på Stadsmuseet

För åttonde året i rad firas Sverigefinska högtidsdagen på Göteborg stadsmuseum. På lördag den 24 februari bjuder man in till ett fullmatat program med allt från föreläsning och filmvisning till knattedisco och en guidad busstur genom staden.

Högtidsdagen startar med en bussresa där Anne Surakka guidar genom det sverigefinska Göteborg. Turen som tar en och halv timme utgår från Stadsmuseet och passerar bland annat Torslanda, Angered, Redbergsplatsen och Packhusplatsen.

Därefter bjuder dagen bland annat på mat och mingel, föreläsning om det finska arbetets närhistoria i Sverige och Göteborg som industristad, knattedisco, danseoke och filmvisning av Tom of Finland som handlar om konstnärens Touko Laaksonens liv.

Framsidan av Göteborgs stadsmuseum som är byggt i gult tegel

Huset som i dag rymmer Göteborgs stadsmuseum byggdes redan i mitten av 1700-talet. Stadsingenjören Bengt Wilhelm Carlberg fick 1746 uppdraget att rita ett Contoirs – Magazins Huus för Ostindiska Compagniet i Göteborg. Hela anläggningen stod klar 1762 och blev det största och mest påkostade i Göteborg. Bara till huvudbyggnaden gick det åt 937 000 tegelstenar.

Ostindiska kompaniet upplöstes i början av 1800-talet och 1813 köpte Göteborgs Stad den västra delen av huset. Tio år senare köptes den östra delen av staten. Bland hyresgästerna på den tiden fanns Göteborgs Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle samt ett naturhistoriskt museum med värdefulla samlingar.

Ostindiska Huset byggnadsminnesförklarades 1968 och ingår sedan 1991 i Higabs fastighetsbestånd. 1993 bildades Göteborgs Stadsmuseum genom en sammanslagning av Arkeologiska museet, Historiska museet och Industrimuseet.

Sverigefinska dagens program!

Fler nyheter!