Hoppa till innehållet
22 juni, 2017

Stora Teaterns golv restaureras

Nu startar arbetet med att restaurera delar av Stora Teaterns parkettgolv. Det beräknas vara klart inom ett par veckor.

Det är delar av golvet på våning 1 som ska restaureras. Det ska slipas och lackas om medan mindre delar ska bytas ut. Sammanlagt är det 145 kvadratmeter som omfattas. Med tanke på byggnadens kulturhistoriska värde finns det mycket att tänka på. Därför genomfördes en byggnadsantikvarisk undersökning innan restaureringen påbörjades.

Under förra veckan slutfördes även en upprustning och målning av kristallfoajéns akustiktak.

Stora Teatern byggdes mellan 1856 och 1859 och är ett av de tidigaste exemplen på den kontinentala teaterbyggnadsstil som utvecklades under mitten av 1800-talet. Huset ritades av hovarkitekten Bror Carl Malmberg och som förebild hade han Gottfried Sempers hovteater i Dresden i Tyskland. Stora Teatern är sedan 1973 förklarat som byggnadsminne.

Fler nyheter!