Hoppa till innehållet
31 augusti, 2016

Startskott för arkitekttävling

Fyra team har valts ut för att vara med i arkitekttävlingen för det nya kulturhuset i Bergsjön. Teamen kommer under hösten att skissa på sina förslag till gestaltning av kulturhuset. Den 1 december ska förslagen lämnas in till bedömning.

Förutom själva byggnaden ligger det i tävlingsuppdraget att komma med förslag på hur torget framför kulturhuset ska utvecklas. Tävlingen genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter. En jury bestående av representanter från Göteborgs Stad (stadsbyggnadskontoret, stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg och byggherren Higab) samt sakkunniga utvalda av Sveriges Arkitekter kommer att utse den vinnare som får uppdraget att projektera byggnaden. Gällande torget är park- och naturförvaltningen uppdragsgivare.

Higab och stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg driver gemensamt projektet och byggstart för det nya kulturhuset beräknas till 2018.
Tävlingsförslagen kommer att ställas ut för allmänheten 4 veckor under första kvartalet 2017.

Visionsbild för Rymdtorget av Nyréns Arkitekter

Visionsbild för Rymdtorget av Nyréns Arkitekter

Länk till Sveriges Arkitekter och Tävlingsprogrammet:
https://www.arkitekt.se/tavlingsprogram-kulturhus-bergsjon/