Hoppa till innehållet
3 september, 2018

Stallbyggnad från 1800-talet grundförstärks

Nu ska annexet till det anrika Dicksonska Palatset grundförstärkas. Arbetet beräknas att slutföras i början av 2019.

Utsidan av en vit annexbyggnad i sten vid Dicksonska Palatset

Dicksonska Palatsets annexbyggnad

När Dicksonska Palatset byggdes 1859 var större delen av området runt Heden fortfarande obebyggt. Huset blev ett av de första stenhusen utanför vallgraven och fungerade som privatbostad åt köpmannen Oscar Dickson med familj. Byggnaden var mycket modern för sin tid med bland annat vattentoalett, gasbelysning och värmerör. På marken byggdes också ett annex som ursprungligen rymde ett stall och en kuskbostad. Numera används det som kontor.

För att vårda och bevara denna byggnad för framtiden genomför Higab nu ett grundförstärkningsarbete. Det innebär bland annat rivning av golv, borrning och slagning av pålar. Arbetet beräknas vara färdigt i början av nästa år.

Historik om Dicksonska Palatset!

Fler nyheter!