Hoppa till innehållet
9 mars, 2016

Stadsvandring vid Korsvägen

Onsdag 9 mars anordnar stadsbyggnadskontoret i samarbete med kulturförvaltningen en stadsvandring i området runt Korsvägen.

Ett stadsutvecklingsprogram för Korsvägenområdet är just nu ute på remiss. En av knutpunkterna för Västlänken kommer att ligga här vilket kommer att påverka platsen. Stadsbyggnadskontoret har tidigare haft öppet hus och medborgardialoger om de kommande förändringarna, men kompletterar nu med en stadsvandring för alla intresserade. Tanken är att berätta om områdets historia och hur utvecklingsplanerna ser ut, men även att inhämta nya idéer.

Ett av stoppen på stadsvandringen är Johannebergs Landeri, som ligger på berget ovanför Korsvägen och är en av Higabs fastigheter. Landeriet har anor tillbaka till 1600-talet då marken användes för jordbruk som bidrog till att försörja stadens befolkning. På den tiden fanns det flera landerier i området, bland annat Liseberg.

160309_johannebergs_landeri2

Johannebergs Landeri omfattar idag en huvudbyggnad och två flyglar samt trädgård. Huvudbyggnaden fick sitt nuvarande utseende under 1800-talets senare hälft. Karaktäristiskt för huset är bland annat glasverandan mot Korsvägen. Tidigare ägare är bland annat köpmannen S A Bressander, mantalskommissarien Per Wengberg och landshövdingen i Halland Claes L Virgin, som bland annat lät anlägga terrasser och lusthus i trädgården. 1891 köptes landeriet av Göteborgs Stad. Johannebergs Landeri är den enda bevarade landerimiljön i området.

Stadsvandring Korsvägen
Onsdag 9 mars kl 18.00
Samling vid Lisebergsstationen vid Focushuset
Ingen föranmälan

160309_johannebergs_landeri3

Fler nyheter från Higab