Hoppa till innehållet
9 februari, 2017

Stadsbiblioteket söker efter bilder och minnen

Nu efterlyser Stadsbiblioteket göteborgarnas minnen. Inför 50-årskalaset den 2 april vill man få tag på alla tänkbara berättelser och bilder som är kopplade till huset.

Poseidon-statyn framför Stadsbiblioteket.

Stadsbiblioteket invigdes för snart 50 år sedan. Den 2 april 1967 var Astrid Lindgren och ett antal ämbetspersoner på plats för att avtäcka Göteborgs nya mötesplats. Sedan dess har många människor hunnit passera stadsbiblioteket och fått med sig minnen för livet. Därför söker personalen nu efter fotografier och berättelser från personer i alla åldrar, oavsett när det utspelade sig.

Flera av dem som bidrar med minnesbilder kommer bli ombedda att berätta om sitt minne på trappscenen under kalaset. Andra kan bli filmade som en del av ett interaktivt bildspel. Dessutom vill man få tag på foton från Stadsbiblioteket, med lite extra tonvikt på de första åren. Från den tiden saknas det nämligen en hel del dokumentation. Men man välkomnar så klart även mer nytagna bilder.

Göteborgs Stadsbibliotek invigdes 2 april 1967. Arkitekter var Lund & Valentin och deras utformning av byggnaden var starkt präglad av 1960-talets senmodernism. Tydliga tecken var den kompakta blockformen, entréns kraftiga skärmtak samt den typografiska fasadutsmyckningen.

I juni 2012 påbörjades en ombyggnad av Stadsbiblioteket efter ritningar av Erséus Arkitekter. Resultatet blev en tillbyggnad med en glas- och tegelexteriör som går som ett yttre skal kring den befintliga byggnaden. Fasadpelarna, som består av 40 000 tegelstenar som murats på plats, skapar ett spel i fasaden genom att byggnaden ändrar karaktär från sluten till öppen när betraktaren rör sig mellan husets sidor.

Mot Kungsportsavenyn och Berzeliigatan byggdes bibliotekets tre övre våningar till, medan markplanet lämnades orört. Sammanlagt utökades biblioteket med 3 700 kvadratmeter. Stadsbiblioteket återinvigdes på Världsbokdagen den 23 april 2014.

Om du vill dela med dig av minnen och bilder kan du maila till Stadsbiblioteket.