Hoppa till innehållet
27 juli, 2018

Sommarcafé på Mariagården

Förra månaden öppnade den nya mötesplatsen Verket på Mariagården. Nu under sommaren bjuder man in till sommarcafé där besökare kan spela boule, mattcurling och minigolf inomhus.

Bakom mötesplatsen Verket står Träffpunkt Stampen för seniorer och Fritid i Centrum för unga. Syftet är att skapa en plats för engagemang, kreativitet och sociala möten. Verket utgår från deltagarnas intressen och nyfikenhet, snarare än ålder.

Varje onsdag under sommaren bjuder man in till sommarcafé. Då finns det möjlighet att spela boule, inomhus eller utomhus beroende på vädret. Dessutom kan du spela mattcurling eller minigolf inomhus. Eller bara sitta och ta en fika i solen.

Nästa sommarcafé är 1 augusti, följt av 8 och 15 augusti. Tiden är kl 11-14.

Framsidan av det röda trähuset Mariagården

Mariagårdens historia sträcker sig tillbaka till 1726 då Göteborgs Stad inrättade ett fattighus här. Det röda trähuset fick sitt nuvarande utseende 1767 då det byggdes om och till efter ritningar av stadsarkitekt Bengt Wilhelm Carlberg. Det är ett av få bevarade exempel på den typ av stora hus som var vanliga innanför vallgraven på 1700-talet. Den tidstypiska karolinska exteriörens ornament, smårutiga fönster och branta tegeltak speglar ett Göteborg före bränderna som ödelade stora delar av staden.

Mariagården användes som fattighus fram till 1892. I början av 1900-talet användes huset under en period som vilohem för lungsjuka. 1928 flyttade Göteborgs Dispensär in och det är under namnet Dispensären många äldre göteborgare känner byggnaden. Mariagården byggnadsminnesförklarades 1968 och fick sitt nuvarande namn när Domkyrkoförsamlingen flyttade in på 1970-talet.

Fler nyheter!