Hoppa till innehållet
26 februari, 2016

Solkraft på Pedagogen

Sedan januari i år sitter 138 solcellsmoduler på taket på ett av Pedagogens hus och producerar förnybar energi. Förutom att anläggningen bidrar till en bättre miljö och lägre energikostnader hoppas universitetet kunna använda den i sin undervisning.

Projektet är ett samarbete mellan Higab och hyresgästen Göteborgs universitet. Solcellsmodulerna finns på taket på den del av Pedagogen som kallas Nybygget. Hur stor del av elbehovet som täcks av anläggningens produktion beror dels på hur stor förbrukningen är och dels på väderförutsättningarna. En vanlig veckodag, när verksamheten är i full gång i huset kan upp till en fjärdedel av behovet täckas. Under lågaktivitetsperioder som helger och lov, när förbrukningen är mindre, kan byggnadens hela behov tillgodoses. Den intresserade kan själv avläsa produktionen på en skärm som finns monterad i entrén.

Solcellsanläggningen på taket

Solcellsanläggningen på taket
(Foto: Torsten Arpi/Göteborgs universitet)

Solcellsanläggningen ligger i linje med universitetets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling, och man hoppas även få glädje av solcellsanläggningen i undervisningen i fysikdidaktik och hållbarhet.

Huset som går under benämningen Nybygget firar 10-årsjubileum i år. 1999 tog Göteborgs universitet beslut om att flytta Pedagogen från Mölndal till centrala Göteborg. Det blev startskottet för Higabs hittills största byggprojekt . Förutom det nya huset omfattade projektet Sociala huset från 1855, Gamla Latin-läroverket från 1862 och ett parkeringsgarage i två plan. Sociala huset fick dessutom en tillbyggnad. Nya Pedagogen invigdes 2006.

Nybygget, Pedagogen

Nybygget, Pedagogen

Fler nyheter från Higab