Hoppa till innehållet
19 september, 2018

Musikens Hus har stora hållbarhetsvisioner

Steg för steg går Musikens Hus mot att skapa en hållbar helhetsupplevelse för sina besökare. Huset är sedan tidigare känt för sin vegetariska restaurang och under året har det tillkommit laddstationer för 16 elbilar och en påbörjad stadsodling på parkeringen. Men det som gör att Musikens Hus sticker ut lite extra är deras nya solcellsanläggning.

Erik Ridderstolpe sitter på taket på Musikens Hus och visar upp den nya solcellsanläggningen

Erik Ridderstolpe visar upp solcellsanläggningen på Musikens Hus.

– Vi har jobbat hårt för att svänga om till en grön miljö. Med den här hållbarhetssatsningen vill vi också inspirera och entusiasmera människor. Musikens Hus ska vara en positiv plats att besöka och det är viktigt att besökarna känner att vi driver verksamheten utifrån en tydlig tanke, säger Erik Ridderstolpe och blickar ut genom fönstret mot Karl Johansgatan.

Han är en fjärdedel av den förening som sedan 1993 driver Musikens Hus i Majorna. Huset byggdes ursprungligen som en flickskola och har sedan 1980-talet erbjudit kurs- och replokaler och en levande musikscen. Sedan dess har verksamheten växt och i dag anordnas mer än 230 kulturarrangemang per år. Allt från konserter, dans och samtalsforum till kurser, poetry slam och teater.

Hållbarhetsfrågor har länge varit en naturlig del av föreningens verksamhet, bland annat genom den vegetariska restaurangen Café Hängmattan som ligger på husets baksida. Men det var först efter 2014 års besök på kulturhuset KlaverFabrikken i danska Hilleröd som man på allvar började diskutera möjligheten att omvandla Musikens Hus till en koldioxidfri byggnad. Erik Ridderstolpe inspirerades stort av KlaverFabrikken och deras satsning på solceller. På bara några år hade kulturhuset blivit CO2-neutralt och helt självförsörjande.

– Sedan dess har vi jobbat för att få solceller till Musikens Hus. Det kändes logiskt eftersom vi redan hade inslag av hållbarhet. Samtidigt är vi som förening fria att genomföra idéer som vi tycker är bra och roliga. Så har det varit på Musikens Hus i 25 år, säger Erik Ridderstolpe.

I maj fick Musikens Hus bygglov för sin nya solcellsanläggning och nu är alla paneler på plats på taket. Anläggningens toppeffekt är 43 kW. Satsningen har gått på runt 550 000 kronor och har bekostats till cirka 40 procent med solcellsbidrag och bidrag från Göteborgs Energi. Resten av pengarna kommer ur föreningsmedlemmarnas egna fickor.

– En halv miljon kronor är egentligen en svindlade summa för oss. Men samtidigt är det ett viktigt steg att ta. I slutändan kommer vi äga anläggningen, plus att vi får gratis el, säger Erik Ridderstolpe.

Erik Ridderstolpe står på taket på Musikens Hus och tittar upp

Föreningen beskriver det som navet i deras hållbarhetssatsning. Sedan tidigare har man bland annat bytt ut belysningsarmaturer till nya med ledteknik, bytt ut gamla apparater i restaurangköket till energieffektiva apparater och ansökt om bidrag för att kunna fortsätta sitt arbete.

Under året installerade Göteborgs Energi laddstationer för 16 bilar på parkeringen. Dessutom har fastighetsägaren Higab påbörjat ett samarbete med Grow Gothenburg som arbetar med att matcha personer och aktörer som har eller söker plats för odling. Det har lett till att Higab tillsammans med The Foodprint Lab har valt ut Musikens Hus som en av tre odlingsplatser i Göteborg. Fram till nästa år pågår arbetet med att utveckla odlingslotter med tillhörande sittplatser på baksidan av huset.

– Tanken är att det ska bli större till nästa år och förhoppningen är att odlingen ska kunna integreras med uteserveringen, säger Erik Ridderstolpe.

Vad betyder alla dessa hållbarhetssatsningar för verksamheten?

– Det betyder jättemycket. Det som gör det extra roligt är att det är en stor fastighet med en publik verksamhet. Vi har runt 70 band som repar här, plus att vi anordnar konserter och driver en restaurang. Det gör att vi når mycket folk, säger han och fortsätter.

– Men allt är hela tiden work in progress. Det dyker ständigt upp nya idéer och nya möjligheter till samarbeten. Vi vill vara i framkanten så mycket som möjligt och koppla på hållbarhetsaspekten på allt vi gör. Jag hoppas att vi kan vara ett gott exempel.

Historik om Musikens Hus!

Fler nyheter!