Hoppa till innehållet
24 oktober, 2017

Socialt kooperativ till Sockerbruket

Den 1 november flyttar väv- och konsthantverkskooperativet Vägen ut! Karins Döttrar in på Sockerbruket. Sedan 2003 har de erbjudit arbetsträning och arbetsrehabilitering för kvinnor.

Karins Döttrar är en del av Vägen ut! som startade 2002 som ett EU-projekt inom programmet Equal. Syftet var att skapa arbetsmöjligheter för personer som hamnat utanför arbetsmarknaden. När projektet avslutades 2005 hade tre sociala kooperativ vuxit fram och ett av dem var Karins Döttrar.

Vägen ut! består i dag av 13 sociala kooperativ och finns främst i Göteborg, men även på några platser till i landet. Dels säljer man miljövänliga produkter och tjänster, dels skapar man arbete till människor som inte kommer in på arbetsmarknaden.

Karins Döttrar har haft sin verksamhet på Skeppsbron 5-6 men väljer nu att flytta till större lokaler på Sockerbruket.

Tunnel och röda tegelbyggnader i Sockerbruket med Göta Älv och Älvsborgsbron som skymtar längre bort.

Sockerbruket stod klart 1810 och drevs av Abraham Robert Lorent. Några år senare lät han även bygga ett porterbryggeri i området. Men på grund av det instabila ekonomiska läget i Europa gick affärerna trögt och 1836 såldes hela den Lorentska bruksrörelsen på auktion. Köpare var David Carnegie Jr och han fick snart fart på de tidigare förlusttyngda verksamheterna.

Själva industribyggnaderna byggdes om och till flera gånger, bland annat ritade Hans Hedlund 1901 ”Toppsockerfabriken” som blickar ner från berget som en medeltida borg. Exteriört hålls området ihop av de röda tegelfasaderna med utsmyckningar och torn och de gamla bruksbyggnaderna visar en industrianläggnings utveckling från 1800-talets början fram till 1950-talet.

I dag används Sockerbrukets lokaler till ateljéer, kontor, hantverk och industri. I porterbryggeriets lokaler finns nu hotellverksamhet.

Fler nyheter!