Hoppa till innehållet
9 mars, 2017

Snart lyser Kronhusgården upp

Den 16 mars påbörjas arbetet med att montera ny belysning på Kronhusgården. Arbetet beräknas ta ett par veckor.

Snö på marken utanför Kronhuset och Kronhusbodarna.

För att skapa en mer inramad känsla på Kronhusgården kommer Higab att sätta upp nya armaturer och ny belysning på Postgatan 4 och Postgatan 8A. Det innebär att taken på Kronhuset och Kronhusbodarna kommer att lysas upp, samt fasaden på Kronhuset och markområdet på Kronhusgården. Dessutom kommer en eventbelysning att installeras, likt den belysning som användes under Kronhusjul. Den kommer att vara riktad mot Kronhusets fasad under evenemang.

På grund av monteringen av takarmaturer kommer hela arbetet att utföras från lift. Det beräknas pågå till och från under ett par veckor.