Hoppa till innehållet
22 oktober, 2018

Pressmeddelande: Skorstenen ska hålla i 100 år till

I över 100 år har Slakthusets karaktäristiska tegelskorsten tornat upp sig i Gamlestaden. Nu ska den 30 meter höga skorstenen rustas upp för framtiden.

Slakthusets skorsten och torn i tegel

Slakthuset invigdes 1905 av kung Oscar II och landshövding Gustaf Lagerbring. Det blev då Sveriges andra kommunala slakthus efter Malmö. Anläggningen omfattade ursprungligen 24 byggnader inklusive slakthallar, marknadshallar, administrationslokaler, bostäder och restaurang. Området hade också ett eget järnvägsspår.

Karaktäristiskt för Slakthuset är det 23 meter höga vattentornet och den 30 meter höga skorstenen som hörde till områdets ångpanne- och maskinhus. För att vårda och bevara skorstenen för framtiden kommer Higab att genomföra ett omfattande upprustningsarbete. Det beräknas att vara klart i juni 2019.

– Skorstenen är byggd enligt en patentskyddad konstruktion och för att säkerhetsställa att upprustningen sker på ett varsamt och korrekt sätt har vi en tät och kontinuerlig dialog med entreprenören, Tvåtumfyra. Under arbetet medverkar också en antikvarisk expert, säger Siman Jasim, projektchef för underhåll/lokalanpassning på Higab.

Först och främst ska skorstenens lika höga ventilationstrumma hissas ut ur utrymmet. Hela skorstenen kommer att tvättas både in- och utvändigt, fogas om och putsas på insidan. Dessutom kommer järnband och skadade tegelstenar att bytas ut.

Då Slakthuset räknas som en kulturhistoriskt värdefull miljö bidrar Länsstyrelsen med 450 000 kronor till projektet.

– Slakthuset är ett betydelsefullt industriarv och har pekats ut som en kommunal bevarandemiljö, där både entréområdet och skorstenen bedöms som särskilt välbevarade. Därför är det viktigt att arbetet utförs med både material och metoder som bevarar byggnadens kulturhistoriska värde. Vi hoppas att skorstenen ska hålla i minst 100 år till, säger Siman Jasim.

För mer information kontakta:

Siman Jasim, projektchef underhåll/lokalanpassning Higab
031-368 53 23, siman.jasim@higab.se

Fler nyheter!