Hoppa till innehållet
19 april, 2017

Skeppsbron 4 rustas upp

Nu påbörjas projektet med att grundförstärka och rusta upp Skeppsbron 4. Den första etappen beräknas pågå fram till nästa årsskifte.

Byggnadsställningar runt om Skeppsbron 4.

Den 30 november 2015 förvärvade Higab fastigheten Skeppsbron 4, tidigare känd som Kinesiska Muren, från Älvstranden Utveckling och under förra året slutfördes projekteringen för en kommande grundförstärkning och upprustning. Flera större byggnadsprojekt är planerade i området och då byggnaden har stora sättningar måste den grundförstärkas.

Veidekke Entreprenad AB är upphandlade entreprenörer för projektet och nu påbörjas pålningsarbetet av underentreprenören Grundia AB. Det beräknas pågå fram till årsskiftet 2017/2018.

– Det blir en spännande utmaning att grundförstärka fastigheten då det är ett varierande bergdjup och lutningen är stor i vissa områden. Därför väljer man att slå in pålarna med hjälp av stag som är inborrade en halv meter in i berget. Vi räknar med att använda cirka 350 pålar som tillsammans bildar en total längd på runt 12 600 meter, säger Christian Motter, projektledare på Higab.

Under tiden kommer den norra flygeln och bjälklaget för innergården att rivas. Fasad och yttertak kommer sedan att återmonteras och en ny gårdsterrass kommer att byggas. Dessutom kommer fjärrvärme och ett nytt ventilationssystem att installeras i huset. För att hålla nere hyreskostnaderna för framtida hyresgäster kommer en enklare upprustning att genomföras, där Higab bland annat ser över tak, fasad och fönster. Det arbetet beräknas starta innan 2020.

– Till rivningen i det här projektet har vi tagit fram en plan för återanvändning av material. På så sätt minskar vi inköpen av material och får ett mer cirkulärt flöde, vilket minskar belastningen på naturen och främjar en hållbar utveckling, säger Christian Motter.

Arbetet är en del av stadsutvecklingsprojektet Älvstaden som involverar ett antal aktörer inom Göteborgs Stad. Syftet är att Skeppsbron ska bli en central mötesplats vid älven med nya bostäder, butiker, restauranger och ett levande kajliv.

För mer information om projektet kontakta:

Christian Motter, projektledare Higab, christian.motter@higab.se, tel 031-368 53 48

Om projektet

Läs mer på alvstaden.goteborg.se

Närbild av fasaden på Skeppsbron 4.