Hoppa till innehållet
16 december, 2016

Sjukhuset blir studentbostäder

Higab har tecknat avtal med Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder, SGS, om försäljning av före detta sjukhuset på Kvibergs kasernområde. SGS ska utveckla byggnaden till att inrymma 24 studentlägenheter.

Kvibergs kaserner började byggas 1892 och togs i bruk av Kungliga Göta Artilleriregemente 1895. För ritningarna stod arkitekten vid Kungliga Arméförvaltningens fortifikationsdepartement Erik Josephson. Han utformade kasernerna i tidstypisk stil, inspirerad av gotiken och medeltida borgararkitektur. Trots det historiska utseendet var kasernerna moderna för sin tid.

Flera byggnader tillkom efter hand, bland annat stallbyggnader, en officersmäss och 1921 sjukhusbyggnaden. Huset är i två våningar plus inredd vindsvåning. Fasaden är i rött tegel.

161216_sjukhus

Anläggningarna användes av militären fram till 1994. Idag är kasernområdet en samlingsplats för främst idrotts- och föreningsverksamhet. Kärnområdet blev byggnadsminne 1971.

Innan SGS formellt kan tillträda ska en avstyckning vinna laga kraft. Ombyggnaden till studentbostäder beräknas påbörjas under våren 2017.