Hoppa till innehållet
16 juni, 2017

Sjöfartsmuseet byggs om

Under torsdagens kommunfullmäktige togs beslutet att Sjöfartsmuseet ska byggas om. Museet kommer att få ett nytt akvarium, en ny entré, större grönytor och bättre tillgänglighet.

Höstlöv framför den gula tegelbyggnaden Sjöfartsmuseet.

Till grund för beslutet ligger en förstudie som har genomförts av Higab. Syftet är att öka tillgängligheten, skapa utrymme för bättre publikflöden och förbättra arbetsmiljön för personalen.

Om- och tillbyggnaden innebär att entrén mot Karl Johansgatan öppnas upp, att nya trappor byggs och nya hissar installeras, samt att ett toppmodernt akvarium på cirka 1 100 kvadratmeter byggs under marknivå framför museet. Dessutom kommer grönområdet i Gamla Varvsparken att utökas.

Projektet beräknas starta runt årsskiftet 2018/2019 och avslutas under hösten 2021. Det betyder att Sjöfartsmuseet kommer att stänga i september 2018. Men man kommer fortsätta att erbjuda publik verksamhet under ombyggnaden i form av skolbesök, stadsvandringar och digitala utställningar.

Fler nyheter!