16 juni, 2017

Sjöfartsmuseet byggs om

Under torsdagens kommunfullmäktige togs beslutet att Sjöfartsmuseet ska byggas om. Museet kommer att få ett nytt akvarium, en ny entré, större grönytor och bättre tillgänglighet.

sjofartsmuseet_e04

Till grund för beslutet ligger en förstudie som har genomförts av Higab. Syftet är att öka tillgängligheten, skapa utrymme för bättre publikflöden och förbättra arbetsmiljön för personalen.

Om- och tillbyggnaden innebär att entrén mot Karl Johansgatan öppnas upp, att nya trappor byggs och nya hissar installeras, samt att ett toppmodernt akvarium på cirka 1 100 kvadratmeter byggs under marknivå framför museet. Dessutom kommer grönområdet i Gamla Varvsparken att utökas.

Projektet beräknas starta runt årsskiftet 2018/2019 och avslutas under hösten 2021. Det betyder att Sjöfartsmuseet kommer att stänga i september 2018. Men man kommer fortsätta att erbjuda publik verksamhet under ombyggnaden i form av skolbesök, stadsvandringar och digitala utställningar.

Fler nyheter!