Hoppa till innehållet
25 oktober, 2017

Scandinaviumprojektet dyrare än förväntat

Entreprenadkostnaden för om- och tillbyggnaden av Scandinavium, som avslutas i dagarna, blir dyrare än beräknat. Anledningen är bland annat att projekteringsunderlaget varit bristfälligt och inte överensstämt med verkligheten.

Bilar framför arenan Scandinavium under dagtid.

Higab som är fastighetsägare för Scandinavium har, tillsammans med Got Event som är driftsansvariga, genomfört en om- och tillbyggnad av Scandinavium. Syftet har varit att modernisera arenan och säkerställa att den kan tillgodose arrangörernas och besökarnas behov fullt ut. Projektet har bland annat omfattat tillgänglighetsåtgärder, ombyggnad av entrén och en ny evenemangsrestaurang.

Projektet har genomförts i två etapper, där den andra och mer omfattande delen inleddes i maj och avslutas nu i oktober. För denna del har Higab varit byggherre. Som det rapporterats i media har etapp två visat sig bli dyrare än beräknat. Anledningen är att det projekterade underlaget visat sig ha brister och inte stämt med de verkliga förutsättningarna i produktionen.

Projekteringen har genomförts av upphandlade konsulter. Projekteringsunderlaget ligger till grund för beställning av byggentreprenaden och brister eller felaktigheter får därför direkt påverkan på kostnaderna. I det här fallet har det medfört ökade kostnader i form av nya materialbeställningar och mer arbetstid på plats.

Nu görs en genomgång och analys av vad som hänt och hur stor den tillkommande kostnaden blir. Analysen väntas bli klar senare i höst.

I övrigt har projektet genomförts som planerat och den mycket komprimerade projekttiden har hållits. Tidsfaktorn har varit en av de viktigaste förutsättningarna för projektet då det är flera verksamheter och evenemang som är beroende av att arenan är öppen. Invigningen av den nya restaurangen blir i november.

Fler nyheter!