Hoppa till innehållet
22 mars, 2017

Samverkansprojekt mot nedskräpning

Under 2016 påbörjade Higab en satsning för att komma åt problemet med nedskräpning och otillåten dumpning av avfall i Partihallsområdet. I början av 2018 kommer arbetet att utvärderas.

Under en längre tid har Partihallsområdet i Olskroken haft problem med nedskräpning och dumpning av avfall. För att komma tillrätta med det inledde Higab en informationssatsning i samarbete med övriga fastighetsägare i området och hyresgästerna. En av åtgärderna blev att sammanställa informationsmaterial som hyresgästerna kunde skicka vidare till sina kunder. Där gav man tydliga anvisningar om avfallshantering och vilka regler som gäller. Higab införde även ytterligare rondering och tydligare skyltning vid infarter och inne på området. Dessutom överläts parkeringsverksamheten till Göteborgs Stads Parkerings AB för att skapa en mer hållbar parkeringssituation.

Nu har det visat sig att Higabs nya satsning har gett resultat. I dagsläget har all dumpning av avfall upphört och hyresgästerna har fått många positiva kommentarer från besökare. Nästa år kommer en utvärdering att genomföras av Higab.