Hoppa till innehållet
30 augusti, 2018

Röhsska museet öppnar 2019

Den pågående ombyggnationen av Röhsska museet tar längre tid än beräknat. På grund av oförutsedda händelser under rivningsarbetet är det inte längre möjligt att nyöppna under hösten. Öppningen kommer att ske i början av nästa år.

Framsidan av Röhsska museet med folk i rörelse

Tidigare i år påbörjade Higab arbetet med att bygga om Röhsska museet. Projektet innebär bland annat att huset ska tillgänglighetsanpassas. Det tillkommer en ny entré med hiss från Vasagatan, foajén byggs om och ett nytt kapprum tar form i källarplanet. Projektkostnaden är beräknad till 15 miljoner kronor.

Den här veckan påbörjades den sista delen av rivningen för att öppna upp fasaden för en ny entré. Det är oförutsedda händelser under det arbetet, som till exempel sanering, som har lett till att tidplanen inte håller. Higab och museet delar nu bilden av att det inte längre är möjligt att nyöppna under hösten som tidigare planerats. Öppningen kommer istället att ske i början av 2019.

När rivningsarbetet är genomfört återstår åtgärder som är mer förutsägbara och då blir det lättare att tidsätta ombyggnationen. Inom några veckor kommer man att kunna meddela ett datum för när Röhsska museet öppnar.

Fler nyheter!