2 maj, 2017

Ristningar upptäckta i Stadshuskällaren

I samband med den pågående grundförstärkningen av Börsenkvarteret vid Gustaf Adolfs Torg upptäcktes nyligen flera ristningar i Stadshuskällaren. De är signerade med årtalet 1768.

1768

Det var byggnadsarkeologer från Göteborgs stadsmuseum som förra veckan gjorde den spännande upptäckten. Först hittade man en ristning med både en signatur och årtalet 1768. Sedan visade det sig att det fanns fler ristningar i källaren med samma text, bland annat över portvalvet mot mittkorridoren. Dessutom noterades ett större motiv på en av väggarna.

Byggnadsarkeologerna kommer nu att undersöka ristningarna i Stadshuskällaren närmare för att klargöra deras ursprung.

Läs mer om projekt Högvakten!

Läs fler nyheter!