Hoppa till innehållet

Upprustning av Stora Saluhallen 2009-2012

Stora Saluhallen vid Kungstorget har funnits och fungerat som saluhall sedan 1889. 1985 blev huset byggnadsminnesförklarat. För att tillgodose dagens och morgondagens krav på livsmedelshantering och arbetsmiljö genomförde Higab ett upprustningsprojekt i Stora Saluhallen i två etapper 2009-2012.

Projektet omfattade att anpassa Stora Saluhallen till moderna krav på miljö och hälsa, tillgänglighet och brand. Även vvs, el och kyla moderniserades. En del i uppdraget bestod av att återställa butikslokalerna i hallen och i projektgruppen ingick antikvarisk expert med anknytning till Länsstyrelsen. Utvändigt återställdes delar som gjorts om under årens lopp.

Den första etappen var klar i april 2011. Etapp 2 startade i januari 2012.  Totalt berördes 3000 m² och återinvigningen skedde lagom till julhandeln 12 december 2012.

Människor i rörelse i Stora Saluhallen.

Stora Saluhallen efter återinvigningen

Projektfakta

Byggherre: Higab
Arkitekt: Sweco Arkitekter Göteborg
Generalentreprenör: F O Peterson & Söner AB
Projektkostnad: 155 miljoner

Se alla projekt