Ombyggnad Stadsteatern

Under 2020 och 2021 genomförs en varsam ombyggnad och renovering av Göteborgs Stadsteater. När teatern öppnar igen kommer Lilla Scen att vara ombyggd med ny foajé. Det kommer även finnas ny restaurang och bar.

Aktuellt i projektet

Under 2020 genomfördes rivningsarbeten och en grundförstärkning i Stadsteaterns källare. I restaurangens matsal har man schaktat ut material och gjutit grovbetongen till en ny bottenplatta. I källaren ska den nya scenen utformas tillsammans med sidoscen, foajé, artistfoajé, garderob, restaurang, bar och toaletter. Samtidigt gjuts ett nytt bjälklag, vilket innebär att ett nytt våningsplan skapas. Nya ledningar installeras till restaurangen och i scenrummet har två pelare flyttats för att de inte ska blockera synfältet för publiken. Det genomförs även väggarbeten på plan 1, 2 och 2, schaktning för sänkning av hiss och andra målningsarbeten runtom i huset. På utsidan sker fasadrenovering och målning av fönster.

Om projektet

Higab har fått i uppdrag att genomföra en ombyggnad av Göteborgs Stadsteater för att uppdatera byggnaden och ge bättre möjligheter för teatern att utveckla sin verksamhet och möta dagens publik. I samband med detta genomförs fasad- och stamrenovering.

Till grund för beslutet ligger en fördjupad förstudie som har genomförts av Higab. Syftet var främst att utreda möjligheten att skapa en ny mindre scen inom befintligt teaterhus. Det ingick även att utreda olika alternativ avseende stödfunktioner som måste tillkomma när man inrättar en ny spelplats.

Det omfattande arbetet innebär att Lilla Scen byggs om. I anslutning till scenen tillkommer en entré med hög tillgänglighet, sidoscen, foajé, garderob, artistfoajé, restaurang, bar och toaletter. Samtidigt sker renovering av fasader, avloppsstammar och ytskikt i trapphus och loger. Det genomförs även en översyn av tillgängligheten och arbetsmiljön i huset.

Så här kan foajén komma att se ut. Illustrationsbild: AIX Arkitekter

I projektet kommer arbeten att genomföras för att förstärka och synliggöra Stadsteaterns kulturhistoriska värden. Kassahallen återfår sin ursprungliga form, en numera dold al frescomålning av Tor Bjurström restaureras och en dold sidentapet i guld synliggörs i den nya baren. Med tanke på att Stadsteatern är byggnadsminnesförklarad har antikvarisk expertis anlitats och arbetet utförs med stor varsamhet.

Så här kan baren komma att se ut. På väggen till vänster syns guldtapeten som ska lyftas fram. Illustrationsbild: AIX Arkitekter

Ombyggnaden och renoveringen av Stadsteatern startade i maj 2020 och beräknas vara färdig 2021. Utförandeentreprenör i projektet är Veidekke Entreprenad AB.

Under byggtiden genomför Stadsteatern föreställningar på platser som Kronhuset, Backa Teater, Angereds Teater och Gothenburg Film Studios. Planerad återinvigning är hösten 2021.

Projekt Stadsteatern

Kontakt:
Louise Martinsson
Projektledare Higab
Tel 031-368 53 16
louise.martinsson@higab.se
Stadsteatern byggdes 1934 efter beslut av stadsfullmäktige, delvis med hjälp av privata donationer. Arkitekt var Carl Bergsten och scenkonstruktör var regissören Knut Ström. Den nya teatern blev en motvikt till privatteatrarna som tidigare varit det enda alternativet i stadens teaterliv. Genom att bygga en institutionsteater kunde den etablerade kulturen föras ut till de breda folklagren och bli en bildningsinstitution. Här möttes det nya och det gamla, högre stånd och finkultur, folkbildning och arbetarkultur.

När teatern invigdes 1934 var den tekniskt sett en av Europas mest moderna teatrar. Bland annat fanns ett gediget scenmaskineri med en sänkbar scen, vilket gjorde att man övergav tekniken att bygga en fast dekor i scengolvet. Dekoren producerades i egen dekorverkstad högst upp i byggnaden där en specialbyggd hiss gjorde det möjligt att transportera ner dekoren till scenen. Detta blev möjligt genom Knut Ström som även stod för konstruktionen av scenhuset och verkstadshuset med sidoscener. Scenmaskineriet fungerar fortfarande, kompletterat med modern digital teknik.

Stadsteatern har en unik blandning av art deco, 20-talsklassicism och modernism. Interiören är formad enligt ett geometriskt tema. Räta vinklar, bågar och cirklar kommer igen i många av byggnadens offentliga rum. Exteriören präglas av en enkel, stram klassicism med inslag av modernistisk asymmetri. Fasaden består huvudsakligen av granit, glas, marmor och tegel.

2017 blev Stadsteatern förklarat som byggnadsminne.

Ombyggnaden och renoveringen startade i maj 2020 och avslutas 2021. Stadsteatern beräknas att återinvigas hösten 2021.
Se alla projekt