Hoppa till innehållet

Ombyggnad Stadsteatern

Under 2020 och 2021 genomfördes en varsam ombyggnad och renovering av Göteborgs Stadsteater. Lilla Scen byggdes om och fick en ny foajé och det tillkom även en ny restaurang och bar.

Folk i rörelse framför Stadsteatern vid Götaplatsen.

Om projektet

Higab fick i uppdrag att genomföra en ombyggnad av Göteborgs Stadsteater för att uppdatera byggnaden och ge bättre möjligheter för teatern att utveckla sin verksamhet och möta dagens publik. I samband med detta genomfördes fasad- och stamrenovering.

Till grund för beslutet låg en fördjupad förstudie som genomfördes av Higab. Syftet var främst att utreda möjligheten att skapa en ny mindre scen inom befintligt teaterhus. Det ingick även att utreda olika alternativ avseende stödfunktioner som måste tillkomma när man inrättar en ny spelplats.

Det omfattande arbetet innebar att Lilla Scen byggdes om. I anslutning till scenen tillkom en entré med hög tillgänglighet, sidoscen, foajé, garderob, artistfoajé, restaurang, bar och toaletter. Samtidigt skedde renovering av fasader, avloppsstammar och ytskikt i trapphus och loger. Det genomfördes även en översyn av tillgängligheten och arbetsmiljön i huset.

Visionsbild av framtida foajé på Stadsteatern.

Visionsbild av foajén. Illustrationsbild: AIX Arkitekter

I projektet genomfördes arbeten för att förstärka och synliggöra Stadsteaterns kulturhistoriska värden. Kassahallen återfick sin ursprungliga form, en numera dold al frescomålning av Tor Bjurström restaurerades och en dold sidentapet i guld synliggjordes i den nya baren. Med tanke på att Stadsteatern är byggnadsminnesförklarad anlitades antikvarisk expertis och arbetet utfördes med stor varsamhet.

Visionsbild av bar och korridor på Stadsteatern.

Den nya baren. På väggen till vänster syns guldtapeten som lyfts fram. Illustrationsbild: AIX Arkitekter

Ombyggnaden och renoveringen av Stadsteatern startade i maj 2020 och var färdig i juli 2021. Utförandeentreprenör i projektet var Veidekke Entreprenad AB.

Under byggtiden genomförde Stadsteatern föreställningar på platser som Kronhuset, Backa Teater, Angereds Teater och Gothenburg Film Studios. Planerad återinvigning är hösten 2021.

Projekt Stadsteatern

Kontakt:
Louise Martinsson
Projektledare Higab
Tel 031-368 53 16
louise.martinsson@higab.se
Stadsteatern byggdes 1934 efter beslut av stadsfullmäktige, delvis med hjälp av privata donationer. Arkitekt var Carl Bergsten och scenkonstruktör var regissören Knut Ström. Den nya teatern blev en motvikt till privatteatrarna som tidigare varit det enda alternativet i stadens teaterliv. Genom att bygga en institutionsteater kunde den etablerade kulturen föras ut till de breda folklagren och bli en bildningsinstitution. Här möttes det nya och det gamla, högre stånd och finkultur, folkbildning och arbetarkultur.

När teatern invigdes 1934 var den tekniskt sett en av Europas mest moderna teatrar. Bland annat fanns ett gediget scenmaskineri med en sänkbar scen, vilket gjorde att man övergav tekniken att bygga en fast dekor i scengolvet. Dekoren producerades i egen dekorverkstad högst upp i byggnaden där en specialbyggd hiss gjorde det möjligt att transportera ner dekoren till scenen. Detta blev möjligt genom Knut Ström som även stod för konstruktionen av scenhuset och verkstadshuset med sidoscener. Scenmaskineriet fungerar fortfarande, kompletterat med modern digital teknik.

Stadsteatern har en unik blandning av art deco, 20-talsklassicism och modernism. Interiören är formad enligt ett geometriskt tema. Räta vinklar, bågar och cirklar kommer igen i många av byggnadens offentliga rum. Exteriören präglas av en enkel, stram klassicism med inslag av modernistisk asymmetri. Fasaden består huvudsakligen av granit, glas, marmor och tegel.

2017 blev Stadsteatern förklarat som byggnadsminne.

Ombyggnaden och renoveringen startade i maj 2020 och avslutas 2021. Stadsteatern beräknas att återinvigas hösten 2021.
Se alla projekt