Samlokalisering Kretslopp och vatten

Higab har fått i uppdrag att projektera och bygga kontor, lager, verkstad och garage för Kretslopp och vatten i Alelyckan. Projektet är en samlokalisering som innebär att förvaltningen samlas på ett ställe.

Kretslopp och vattens lokaler september/oktober 2018

Kretslopp och vatten har drygt 400 anställda och är lokaliserade på sju olika geografiska platser inom Göteborgs kommun. Genom en samlokalisering ska man stärka organisationen och effektiviteten och i förlängningen öka kundnyttan. Den totala ytan för de nya byggnaderna kommer att bli cirka 15 000 kvadratmeter och kontoret ska inrymma arbetsplatser för cirka 400 personer. Verksamheten har själva bestämt att man vill ha så kallade aktivitetsbaserade kontor. Till detta tillkommer sedan utelager och parkeringsplatser.

I januari 2017 var det byggstart för projektet där Tuve Bygg är huvudentreprenör.

På kontorsbyggnaden är fasaden i stort sett färdig. Arbetet med verkstadsbyggnaden och lager- och garagebyggnaden fortsätter enligt plan.

Byggprojektet beräknas vara klart under våren 2019. Efter det kommer Kretslopp och vatten att genomföra säkerhets-, inrednings- och utrustningsentreprenader innan fastigheten kan tas i bruk. Beräknad inflyttning i september 2019.

Enligt detaljplanen ska Gamlestadsvägen byggas ut med en rondell på grund av alla transporter som väntas till Kretslopp och vattens nya lokaler. Higab har efter överenskommelse med trafikkontoret övertagit ansvaret för projekteringen som nu pågår. Park- och naturförvaltningen kommer att vara entreprenör för denna byggnation som kommer att påbörjas under våren 2019.

Arkitektskisser Kretslopp och vatten

För mer information:
Annette Stridh
Projektledare Higab
Tel 031-368 53 54
E-post: annette.stridh(snabel-a)higab.se
Projektet beräknas vara klart våren 2019.
Utskrift
Se alla projekt