Samlokalisering Kretslopp och vatten

Higab har fått i uppdrag att projektera och bygga kontor, lager, verkstad och garage för Kretslopp och vatten i Alelyckan. Projektet är en samlokalisering som innebär att förvaltningen samlas på ett ställe.

Kretslopp och vattens lokaler september/oktober 2018

Kretslopp och vatten har drygt 400 anställda och är lokaliserade på sju olika geografiska platser inom Göteborgs kommun. Genom en samlokalisering ska man stärka organisationen och effektiviteten och i förlängningen öka kundnyttan. Den totala ytan för de nya byggnaderna kommer att bli cirka 15 000 kvadratmeter och kontoret ska inrymma arbetsplatser för cirka 400 personer. Verksamheten har själva bestämt att man vill ha så kallade aktivitetsbaserade kontor. Till detta tillkommer utelager och parkeringsplatser.

I januari 2017 var det byggstart för projektet där Tuve Bygg är huvudentreprenör. Arbetet slutfördes under sommaren 2019 och nu genomför Kretslopp och vatten säkerhets-, inrednings- och utrustningsentreprenader. Beräknad inflyttning under hösten 2019.

Med tanke på alla transporter som väntas till Kretslopp och vattens nya lokaler byggs Gamlestadsvägen ut med en rondell. Detta enligt detaljplanen. Efter överenskommelse med trafikkontoret övertog Higab ansvaret för projekteringen och park- och naturförvaltningen är entreprenör för denna byggnation. Rondellen beräknas vara klar i september.

Uppdaterat 2019-08-22

Arkitektskisser Kretslopp och vatten

För mer information:
Annette Stridh
Projektledare Higab
Tel 031-368 53 54
E-post: annette.stridh(snabel-a)higab.se
Projektet beräknas vara klart hösten 2019.
Utskrift
Se alla projekt