Hoppa till innehållet

Samlokalisering Kretslopp och vatten

Under 2019 slutförde Higab arbetet med att bygga kontor, lager, verkstad och garage för Kretslopp och vatten i Alelyckan. Projektet var en samlokalisering som innebar att förvaltningen samlades på ett ställe.

Kretslopp och vatten har drygt 400 anställda och var tidigare lokaliserade på sju olika geografiska platser inom Göteborgs kommun. Syftet med samlokaliseringen i Alelyckan var att stärka organisationen och effektiviteten och i förlängningen öka kundnyttan. Den totala ytan för de nya byggnaderna är cirka 15 000 kvadratmeter och kontoret inrymmer arbetsplatser för cirka 400 personer. Verksamheten bestämde själva att man ville ha så kallade aktivitetsbaserade kontor. Till detta tillkom utelager och parkeringsplatser.

I januari 2017 var det byggstart för projektet där Tuve Bygg är huvudentreprenör. Arbetet slutfördes 2019 och inflyttningen skedde i slutet av året.

Med tanke på alla transporter som väntas till Kretslopp och vattens nya lokaler byggdes Gamlestadsvägen ut med en rondell. Detta enligt detaljplanen. Efter överenskommelse med trafikkontoret genomförde Higab denna byggnation  där park- och naturförvaltningen var entreprenör.

Se alla projekt