Hoppa till innehållet

Upprustning och ombyggnad av Rådhuset 2012-2014

Rådhuset, som är ett av Higabs 26 byggnadsminnen och vars äldsta delar är från 1600-talet, har genomgått en varsam förvandling och anpassning för sin nya användning som stadshus.

Rådhuset är en av Göteborgs mest kända byggnader. De äldsta delarna är ritade av Nikodemus Tessin d.ä. och byggdes 1672. Den del som gjort huset internationellt känt är dock Gunnar Asplunds funktionalistiska tillbyggnad från 1936, där även möbler, armaturer och textilier specialdesignades av arkitekten själv.

2010 flyttade Göteborgs tingsrätt från Rådhuset till det nybyggda Rättscentrum på Ullevigatan. 2012 inleddes en omfattande renovering och ombyggnad av Rådhuset för stadenspolitiska ledning. Visionen var ökad öppenhet och
tillgänglighet.

Projektet krävde noggranna förberedelser och stor varsamhet. Rum med höga kulturhistoriska värden och bevarandekrav anpassades med nutidens teknik. I delar som har haft en större acceptans för förändringar har nya rumsbildningar gjorts och arbetsmiljöer skapats i enlighet med dagens krav. Allt skedde i samråd med Länsstyrelsen
och stadsbyggnadskontoret. Träkonservatorer och stenkonservatorer är några av de specialister som anlitats och även delar av den lösa inredningen och Asplunds originalmöbler har setts över och renoverats.

Ombyggnaden avslutades under första kvartalet 2014, då stadens politiska ledning och delar av stadsledningskontoret flyttade in i det som nu blev Göteborgs nya stadshus.

Utsikt över det stora öppna rummet i Rådhuset.

Interiör Rådhuset

Projektfakta

Byggherre: Higab
Beställare: Göteborgs kommunfullmäktige
Arkitekt: GAJD Arkitekter
Byggnadsantikvarie: Lindholm Restaurering AB
Generalentreprenör: Tuve Bygg AB
Byggtid: 15 månader
Kostnad: 135 miljoner kronor

Se alla projekt