Feskekôrka: projekt & konceptförfrågan

Feskekôrka, Göteborgs kanske främsta ikonbyggnad, är i behov av en genomgripande upprustning. I samband med detta genomför Higab ett utvecklingsarbete för framtidens Feskekôrka.

Aktuellt

1 september 2020 stängde Feskekôrka. Efter att verksamheterna flyttat ut inleds upprustningsprojektet.

Vi söker konceptförslag till framtidens Feskekôrka!

Läs mer och ladda ner konceptförfrågan

Higab bjuder in alla intresserade aktörer att lämna förslag på verksamhetskoncept som andas fisk och skaldjur och som tar sikte mot framtiden. Vill du vara med på resan?
Information och allt material hittar du här: https://www.higab.se/konceptforfragan-feskekorka/

Om projektet

Den 145-åriga Feskekôrka är just nu en sliten skönhet. Fasader, konstruktion och grundläggning behöver åtgärdas, liksom tekniska försörjningssystem som vatten, avlopp, el och ventilation. Arbetet drar igång hösten 2020 och eftersom det inte är möjligt att bedriva verksamhet då kommer Feskekôrka vara stängd medan upprustningen pågår. Upprustningen kommer att göras varsamt i samarbete med Länsstyrelsen och antikvarie. Feskekôrka ligger på fornminnesskyddad mark och enligt kulturminneslagen måste därför en arkeologisk förundersökning genomföras innan markarbetena kan starta.

Feskekôrka är byggnadsminnesförklarad, vilket är det starkaste skydd en byggnad kan ha. Det innebär bland annat att man inte får riva eller förvanska byggnaden.

En Feskekôrka för framtiden

Medan huset är stängt och projektet pågår kommer den framtida utvecklingen för Feskekôrka att planeras. Visionen är en sammanflätning av restaurang, uteservering samt fisk- och skaldjursförsäljning. Planen är också längre öppettider för att det ska vara liv och rörelse över fler av dygnets timmar. Byggnadens historia är en viktig utgångspunkt för den framtida inriktningen. Här har vi med oss att byggnaden alltid använts för försäljning av fisk och skaldjur, liksom att det ska vara en mötesplats för göteborgare och turister.


Visionsbild av hur Feskekôrka kan se ut i framtiden (White Arkitekter)

 

Här kan du läsa mer om Higabs planer för Feskekôrka:

Debattartikel: Så räddas en göteborgsk ikon (2019-12-18)

Frågor och svar om Feskekôrka

Uppdaterat 2020-03-02

Projekt Feskekôrka

För mer information:
Johan Karlsson
Marknadschef Higab
Tel 031-368 53 28
johan.karlsson@higab.se
År 1871 tog kommunen beslut om att bygga en fiskhall på Fisktorget och en saluhall på Kungstorget. De båda byggena beviljades 75 000 kronor vardera ur Renströmska fonden. Slutnotan för bygget av fiskhallen inklusive inredning blev 74 963 kronor och 12 öre, så man kan konstatera att resurserna hade förvaltats väl. Arkitekt var Victor von Gegerfelt och byggmästare Krüger & Westerberg. 1874 stod fiskhallen klar och dess utseende gjorde att göteborgarna raskt döpte om den till ”Feskekôrka”. Victor von Gegerfelt hade mycket riktigt hämtat inspiration till arkitekturen från fornnordiska stavkyrkor och nygotik.

Upprustningen beräknas att starta i september 2020.
Se alla projekt