Hoppa till innehållet

Projekt Feskekôrka

Feskekôrka, Göteborgs kanske främsta ikonbyggnad, är i behov av en genomgripande upprustning. I samband med detta genomför Higab ett utvecklingsarbete för framtidens Feskekôrka.

Vattendrag framför Feskekôrka.

Aktuellt

Efter omfattande invändiga sanerings- och rivningsarbeten har vi genomfört en grundförstärkning av byggnaden där omkring 200 stålpålar slagits ner till grundmuren. I samband med att stolpkonstruktionen öppnades upp upptäcktes att delar av den var i dåligt skick. Just nu pågår därför en stomrestaurering där timmermän arbetar med traditionella metoder och material för att byta ut de delar som behövs. Timret som används är furu och faktiskt äldre än Feskekôrka – 180 år gammalt riktigt fint kärnvirke som tillsammans med grundförstärkningen säkrar att byggnaden står stadigt i många år till.

Om projektet

Feskekôrka, som fyller 150 år 2024, är just nu en sliten skönhet. Fasader, konstruktion och grundläggning behöver åtgärdas, liksom tekniska försörjningssystem som vatten, avlopp, el och ventilation. Arbetet inleddes hösten 2020 och eftersom det inte är möjligt att bedriva verksamhet då är Feskekôrka stängd medan upprustningen pågår. Upprustningen kommer att göras varsamt i samarbete med Länsstyrelsen och antikvarie. Feskekôrka ligger på fornminnesskyddad mark och enligt kulturminneslagen måste därför en arkeologisk förundersökning genomföras innan markarbetena kan starta.

Feskekôrka är byggnadsminnesförklarad, vilket är det starkaste skydd en byggnad kan ha. Det innebär bland annat att man inte får riva eller förvanska byggnaden.

En Feskekôrka för framtiden

Medan huset är stängt och projektet pågår planeras den framtida utvecklingen för Feskekôrka.  Byggnadens historia är en viktig utgångspunkt för den framtida verksamheten. Byggnaden alltid använts för försäljning av fisk och skaldjur och varit en mötesplats för göteborgare och turister.

I januari 2021 undertecknade Higab en avsiktsförklaring med Västkustupplevelser efter att ha haft ute en öppen konceptförfrågan. Västkustupplevelsers koncept innehåller en mix av restaurang och bar, fisk- och skaldjursförsäljning över disk och underhållning. Det kommer också bli utökade öppettider, vilket var en viktig faktor i konceptförfrågan.

Avsiktsförklaringen innebar att Higab och Västkustupplevelser kunde arbeta vidare med att undersöka hur konceptplanerna skulle kunna förverkligas. Det finns mycket att ta hänsyn till då Feskekôrka har höga kulturvärden som ska bevaras. I oktober 2021 var ramarna klara och hyresavtal skrevs.

 

Visionsbild av Feskôrka med människor i rörelse utanför byggnaden.
Visionsbild av hur Feskekôrka kan se ut i framtiden (White Arkitekter)

Uppdaterat 2021-01-21

Projekt Feskekôrka

För mer information:
Johan Karlsson
Marknadschef Higab
Tel 031-368 53 28
johan.karlsson@higab.se
År 1871 tog kommunen beslut om att bygga en fiskhall på Fisktorget och en saluhall på Kungstorget. De båda byggena beviljades 75 000 kronor vardera ur Renströmska fonden. Slutnotan för bygget av fiskhallen inklusive inredning blev 74 963 kronor och 12 öre, så man kan konstatera att resurserna hade förvaltats väl. Arkitekt var Victor von Gegerfelt och byggmästare Krüger & Westerberg. 1874 stod fiskhallen klar och dess utseende gjorde att göteborgarna raskt döpte om den till ”Feskekôrka”. Victor von Gegerfelt hade mycket riktigt hämtat inspiration till arkitekturen från fornnordiska stavkyrkor och nygotik.

Feskekôrka beräknas öppna igen 2023
Se alla projekt