Projekt Feskekôrka

Feskekôrka, Göteborgs kanske främsta ikonbyggnad, är i behov av en genomgripande upprustning. I samband med detta genomför Higab ett utvecklingsarbete för framtidens Feskekôrka.

Aktuellt

Efter utvärdering av inkomna konceptförslag har Higab undertecknat en avsiktsförklaring med Västkustupplevelser. Deras koncept innehåller en mix av restaurang och bar, fisk- och skaldjursförsäljning över disk och underhållning.

Avsiktsförklaringen innebär att Higab och Västkustupplevelser nu går vidare med att undersöka hur konceptplanerna ska kunna förverkligas innan hyresavtal skrivs. Det finns mycket att ta hänsyn till då Feskekôrka är byggnadsminne och har höga kulturvärden som ska bevaras.

Pressmeddelande om avsiktsförklaringen

Upphandling av samverkansentreprenör för upprustningsprojektet pågår.

Om projektet

Den 145-åriga Feskekôrka är just nu en sliten skönhet. Fasader, konstruktion och grundläggning behöver åtgärdas, liksom tekniska försörjningssystem som vatten, avlopp, el och ventilation. Arbetet inleddes hösten 2020 och eftersom det inte är möjligt att bedriva verksamhet då är Feskekôrka stängd medan upprustningen pågår. Upprustningen kommer att göras varsamt i samarbete med Länsstyrelsen och antikvarie. Feskekôrka ligger på fornminnesskyddad mark och enligt kulturminneslagen måste därför en arkeologisk förundersökning genomföras innan markarbetena kan starta.

Feskekôrka är byggnadsminnesförklarad, vilket är det starkaste skydd en byggnad kan ha. Det innebär bland annat att man inte får riva eller förvanska byggnaden.

En Feskekôrka för framtiden

Medan huset är stängt och projektet pågår planeras den framtida utvecklingen för Feskekôrka. Målet är en sammanflätning av restaurang, uteservering samt fisk- och skaldjursförsäljning med längre öppettider. Byggnadens historia är en viktig utgångspunkt för den framtida verksamheten. Byggnaden alltid använts för försäljning av fisk och skaldjur och varit en mötesplats för göteborgare och turister.


Visionsbild av hur Feskekôrka kan se ut i framtiden (White Arkitekter)

Uppdaterat 2021-01-21

Projekt Feskekôrka

För mer information:
Johan Karlsson
Marknadschef Higab
Tel 031-368 53 28
johan.karlsson@higab.se
År 1871 tog kommunen beslut om att bygga en fiskhall på Fisktorget och en saluhall på Kungstorget. De båda byggena beviljades 75 000 kronor vardera ur Renströmska fonden. Slutnotan för bygget av fiskhallen inklusive inredning blev 74 963 kronor och 12 öre, så man kan konstatera att resurserna hade förvaltats väl. Arkitekt var Victor von Gegerfelt och byggmästare Krüger & Westerberg. 1874 stod fiskhallen klar och dess utseende gjorde att göteborgarna raskt döpte om den till ”Feskekôrka”. Victor von Gegerfelt hade mycket riktigt hämtat inspiration till arkitekturen från fornnordiska stavkyrkor och nygotik.

Feskekôrka beräknas öppna igen i början av 2023
Se alla projekt