Projekt Feskekôrka

Feskekôrka som är Göteborgs kanske främsta ikonbyggnad är i behov av en genomgripande upprustning. Fasader, konstruktion och grundläggning behöver åtgärdas, liksom tekniska försörjningssystem som vatten, avlopp, el och ventilation.

Aktuellt

Då det inte är möjligt att bedriva verksamhet under upprustningsarbetet kommer Feskekôrka att stänga under sommaren 2020. Projekttiden är svår att beräkna och därmed också när det är dags att öppna igen. Arbetet med att erbjuda handlarna ersättningslokaler pågår. Upprustningen av Feskekôrka beräknas att starta sommaren 2020.

Mer detaljerad information hittar du här:

Förtydligande: Feskekôrka kommer att leva vidare (2019-05-06)

Information om Feskekôrkas förstudie (2019-05-17)

Förtydligande: Feskekôrka – aktuellt läge (2019-08-20) 

Higab replik på GP:s ledare (2019-09-06)

Förtydligande angående reportage i SVT Väst (2019-09-26)

Om projektet

Renovering av fasader och konstruktion kommer att göras varsamt i samarbete med Länsstyrelsen och antikvarie. Det kommer också genomföras åtgärder avseende grundläggning och bottenplatta. Feskekôrka ligger på fornminnesskyddad mark och enligt kulturminneslagen måste därför en arkeologisk förundersökning genomföras innan markarbetena kan starta.

Feskekôrka är byggnadsminnesförklarad, vilket är det starkaste skydd en byggnad kan ha. Det innebär bland annat att man inte får riva eller förvanska byggnaden.

Medan huset är stängt och projektet pågår kommer Higab att utreda framtida utveckling för Feskekôrka. I det arbetet har vi med oss att Feskekôrka alltid använts för försäljning av fisk och skaldjur, liksom att det är en viktig byggnad för göteborgarna och ett populärt turistmål.

Uppdaterat 2019-09-26

Projekt Feskekôrka

För mer information:
Johan Karlsson
Marknadschef Higab
Tel 031-368 53 28
johan.karlsson@higab.se
År 1871 tog kommunen beslut om att bygga en fiskhall på Fisktorget och en saluhall på Kungstorget. De båda byggena beviljades 75 000 kronor vardera ur Renströmska fonden. Slutnotan för bygget av fiskhallen inklusive inredning blev 74 963 kronor och 12 öre, så man kan konstatera att resurserna hade förvaltats väl. Arkitekt var Victor von Gegerfelt och byggmästare Krüger & Westerberg. 1874 stod fiskhallen klar och dess utseende gjorde att göteborgarna raskt döpte om den till ”Feskekôrka”. Victor von Gegerfelt hade mycket riktigt hämtat inspiration till arkitekturen från fornnordiska stavkyrkor och nygotik.

Upprustningen beräknas att starta sommaren 2020.
Se alla projekt