Projekt Feskekôrka

Feskekôrka som är Göteborgs kanske främsta ikonbyggnad är i behov av en genomgripande upprustning. Fasader, konstruktion och grundläggning behöver åtgärdas, liksom tekniska försörjningssystem som vatten, avlopp, el och ventilation.

Renovering av fasader och konstruktion kommer att göras varsamt i samarbete med Länsstyrelsen och antikvarie. Det kommer också genomföras åtgärder avseende grundläggning och bottenplatta. Feskekôrka ligger på fornminnesskyddad mark och enligt kulturminneslagen måste därför en arkeologisk förundersökning genomföras innan markarbetena kan starta.

Feskekôrka är byggnadsminnesförklarad, vilket är det starkaste skydd en byggnad kan ha. Det innebär bland annat att man inte får riva eller förvanska byggnaden.

Då det inte är möjligt att bedriva verksamhet under upprustningsarbetet kommer Feskekôrka att stänga någon gång under första delen av 2020. Projekttiden är svår att beräkna och därmed också när det är dags att öppna igen. Arbetet med att söka ersättningslokaler att erbjuda hyresgästerna pågår.

Medan huset är stängt och projektet pågår kommer Higab att utreda framtida utveckling för Feskekôrka. I det arbetet har vi med oss att Feskekôrka alltid använts för försäljning av fisk och skaldjur, liksom att det är en viktig byggnad för göteborgarna och ett populärt turistmål.

Information om Feskekôrkas förstudie

Uppdaterat 2019-06-19

Projekt Feskekôrka

För mer information:
Johan Carlsson
Fastighetschef Higab
Tel 031-368 53 28
johan.carlsson@higab.se
År 1871 tog kommunen beslut om att bygga en fiskhall på Fisktorget och en saluhall på Kungstorget. De båda byggena beviljades 75 000 kronor vardera ur Renströmska fonden. Slutnotan för bygget av fiskhallen inklusive inredning blev 74 963 kronor och 12 öre, så man kan konstatera att resurserna hade förvaltats väl. Arkitekt var Victor von Gegerfelt och byggmästare Krüger & Westerberg. 1874 stod fiskhallen klar och dess utseende gjorde att göteborgarna raskt döpte om den till ”Feskekôrka”. Victor von Gegerfelt hade mycket riktigt hämtat inspiration till arkitekturen från fornnordiska stavkyrkor och nygotik.

Se alla projekt