Hoppa till innehållet

Välkommen till Dicksonska Palatset

Familjen Dicksons ståtliga köpmannavilla vid Heden ska rustas upp och ställas i ordning för att bli mer tillgängligt för göteborgarna. 2024 räknar Higab med att ha både restaurang-, evenemangs- och kontorsverksamhet i huset.

Långbord med festklädda människor som skålar och äter.

Visionsbild: Liljewall arkitekter

Aktuellt just nu:
Vill du ha kontor i en unik miljö ett stenkast från Avenyn?

På plan 3 och vindsvåningen i Dicksonska Palatset skapas spännande kontorsytor.
Är du intresserad hittar du mer information i nedanstående länk.

Kontorslokaler Dicksonska Palatset

Om projektet

Dicksonska palatset har under de senaste decennierna varit sparsamt använt. Under 2019 gjordes en förstudie med målet att göra huset synligt och tillgängligt för göteborgarna, samtidigt som det bevaras inför framtiden. Den användning som förstudien föreslår är:

Källare:
Vinkällare med möjlighet till vinprovningar, kurser mm för mindre slutna sällskap. Där byggs
även nya toaletter, teknikrum, förråd och personalutrymmen.

Entréplan och en trappa upp:
Restaurang, dagkonferens, bröllop m m.

Våning tre trappor upp, samt vind:
Kontor för en alternativt två hyresgäster

Till huset hör även ett annex och ett före detta vagnsskjul. Annexets plan 1 är lämpligt för en öppen verksamhet, t ex café, och plan 2 inrymmer kontor. Vagnsskjulet kommer att rymma ett teknikrum och ett återvinningsrum för verksamheterna.

Innan huset kan tas i bruk igen kommer en upprustning att genomföras.

Det här ska vi göra

  • Köket på entréplan kommer att ersättas med ett modernt restaurangkök, och de byggnadsminnesmärkta delarna av plan 2 och 3 kommer att bevaras och rustas upp med hjälp av konservator.
  • För att få full tillgänglighet i byggnaden kommer en ny hiss och en huvudentré med ramper från två håll att byggas.
  • Orangeriet mot Södra Vägen kommer att få helt nya glaspartier och glastak för att återskapa det ursprungliga utseendet.
  • Fönsterupprustning, ommålning av fasader samt ett nytt bandtäckt plåttak med nya takkupor och nya skorstenar kommer att utföras.
  • Ny stenläggning av gården utförs för att kunna rymma uteservering.
  • Återvinningen kommer att inrättas i det gamla vagnsskjulet på gården
  • Upprustning av trädgården med nya sandgångar och växter
  • Ett nytt smidesstaket, i samma stil som det ursprungliga, kommer att sättas runt hela fastigheten.

 

Visionsbild föreställande Dicksonska Palatsets exteriör med entré efter upprustningen

Så här kommer huset se ut när orangeriet återställts. Visionsbild: Liljewall arkitekter

 

Barmiljö med människor som står med glas i händerna och pratar

I orangeriet kan det bli en härlig barmiljö. Visionsbild: Liljewall arkitekter

 

Visionsbild av kontorsmiljö i vindsvåningen

I den vackra vindsvåningen blir det kontor. Visionsbild: Liljewall arkitekter

 

Bild på entré med trappa till stort vitt hus.

Kontorslokalerna får egen entré från Parkgatan. Visionsbild: Liljewall arkitketer

Byggnadsminne

Den 21 december 1973 förklarades Dicksonska Palatset som byggnadsminne. Syftet med byggnadsminnen är att bevara spår av historien som har stor betydelse för förståelsen av dagens och morgondagens samhälle och att garantera människors rätt till en viktig del av kulturarvet. För att reglera hur det kulturhistoriska värdet ska tas tillvara fastställs skyddsbestämmelser för varje byggnadsminne och Länsstyrelsen ansvarar för att de efterlevs. Dicksonska Palatset finns även med i bevarandeprogrammet för Göteborg som är sammanställt av Stadsbyggnadskontoret och Stadsmuseet.

Att bedriva verksamhet i ett byggnadsminne innebär att göra det under särskilda förutsättningar – byggnaden är ett kulturarv som ska bevaras. I vanliga fall kan oftast en byggnad eller lokal anpassas till önskad verksamhet, men i Dicksonska Palatset måste verksamheten i mycket högre grad anpassas efter byggnaden.

Skyddsbestämmelserna för Dicksonska Palatset innebär begränsningar av ombyggnadsmöjligheterna. Huset får inte byggas om eller förändras exteriört. Interiört är trapphallen och paradvåningen på plan 2 med originalinredning skyddade, vilket innebär att verksamheten får anpassa sig efter befintlig interiör och rumsindelning. Alla ombyggnader som utförs måste stämmas av och godkännas av Länsstyrelsen.

Exteriörbild av Dicksonska Palatsets annexbyggnad

Annexets bottenvåning är tänkt att rymma en öppen verksamhet.

Projekt Dicksonska Palatset

Kontakt:
Anette Persson
Affärsutvecklare Higab
Tel 031-368 53 17
anette.persson@higab.se

Dicksonska Palatset var vid tillkomsten 1862 ett av de första påkostade stenhusen utanför vallgraven. Det byggdes åt köpmannen Oscar Dickson med familj, på sin tid en av Sveriges rikaste män. Vid den tiden var större delen av området kring Heden fortfarande obebyggt och det nya privatpalatset tronade i ensamt majestät de första decennierna. Dicksonska palatset
planerades med egen trädgård och ekonomibyggnader i form av stall och vagnsbod på baksidan.

Byggnaden uppfördes i nyrenässansstil med en tydlig brittisk prägel både exteriört och interiört.
1923 sålde familjen Dickson huset till Margaretaskolan,som bedrev hushållsskolor för flickor i flera städer i Sverige. Förutom utbildning drev Margaretaskolan restaurang och festvåning. 1968 såldes Dicksonska
Palatset till Göteborgs Stad och 1973 blev huset byggnadsminne.

Information om Dicksonska Palatset

Projektet beräknas avslutas i början av 2024.
Se alla projekt