Hoppa till innehållet

Projekt Barken Viking

Mellan 2019–2021 genomförs en omfattande renovering av det 115 år gamla fartyget Barken Viking. Hela trädäcket läggs om, trä- och ståldetaljer får ny glans och fartyget läggs på varv för ommålning och byte av teknik.

Fartyget Barken Viking lyser i mörkret.

Aktuellt i projektet

Sedan hösten 2019 pågår omläggning av Barken Vikings trädäck. Det befintliga däcket har tagits bort och ståldäcket under har slipats, rostskyddsbehandlats och målats. Nu pågår ett noggrant arbete med att lägga, dreva in och nota det nya trädäcket som är gjort i materialet Oregon pine.

I januari 2021 lämnar Barken Viking kajen vid Lilla Bommen för att läggas på varv. Det sker vart tionde år för att kontrollera och underhålla fartyget. Vid tidigare varvsbesök har Viking tagits upp i docka på Cityvarvet som nu är nedlagt. För Higabs del har det inneburit att vi behövt hitta ett annat varv som kan hantera ett fartyg med Barken Vikings proportioner. En upphandling har genomförts enligt Lagen om offentlig upphandling, men då inget varv lämnade anbud gick frågan direkt till Falkvarv i Falkenberg som bedömdes ha bäst förutsättningar att utföra uppdraget med minst påverkan på fartyget.

Det innebär att Barken Viking (tillfälligt) lämnar Göteborgsområdet för första gången på 70 år. Först går turen till Frihamnen där fartyget riggas ner för att kunna komma under Älvsborgsbron. Sedan bogseras fartyget till Falkvarv för målning av skrov, botten, master och rigg samt installering av ny teknik. I början av mars bogseras Barken Viking tillbaka till Frihamnen för att riggas upp igen med nymålade delar. Ett par veckor senare beräknas fartyget vara tillbaka vid Lilla Bommen.

Därför bogseras Barken Viking till Falkenberg

Varvsbesöket i Falkenberg – tidslinje

24 januari
På grund av dimma fick Barken Viking en ny avgångstid. Fartyget lämnade Frihamnen kl 00.00 mellan den 23 och 24 januari och bogserades till Falkvarv i Falkenberg. Viking anlände på förmiddagen samma dag.

25 januari
Barken Viking torrlades och arbetet påbörjades.

8 mars
Fartyget bogserades tillbaka till Frihamnen för att riggas upp igen med nymålade delar. Avfärden gick vid kl 8 på morgonen och ankomsten till Göteborg blev på kvällen samma dag.

23 mars
Viking lämnade Frihamnen för Lilla Bommen tidigt på morgonen.

Om projektet

Under våren 2019 påbörjade Higab ett omfattande underhållsarbete på Barken Viking för att rusta fartyget framtiden. Det innebär att det befintliga trädäcket tas bort och ersätts av ett nytt däck som ska mallas och drevas in. Arbetet utförs av Hönö specialsnickeri som började med att göra ett provmontage på fördäcket. Inför omläggningen gjorde Higab även ett studiebesök tillsammans med snickarna på Barken Vikings systerfartyg Pommern på Åland.

Två personer lägger ett trädäck.

Provmontage på fördäcket.

Alla trädetaljer, som nagelbänkar, räcken, dörrar och rattar mm, slipas och lackas. Vissa av ståldetaljerna demonteras för blästring och målning på Gotenius Varv i Göteborg och skickas tillbaka när det nya däcket är lagt. Under 2021 läggs Barken Viking på varv för ommålning och byte av teknik.

Barken Vikings ratt.

Trädetaljer efter renovering.

Som underlag till underhållsarbetet finns en underhållsplan och en antikvarisk förundersökning som har tagits fram av Higab.

Projektet beräknas vara klart till sommaren 2021.

Film om underhållsarbetet på Barken Viking

Projekt Barken Viking

Kontakt:
Karin Lottkärr
Projektledare Higab
Tel 031-368 53 09
karin.lottkarr@higab.se
Barken Viking byggdes som skolfartyg 1906 på Burmeister & Wains varv i Köpenhamn. Hon är det största segelfartyg som byggts i Norden – 108 meter lång inklusive klyvarbom, och med fyra master. Fartyget var byggt för att användas för att utbilda sjömän till danska handelsflottan. Här fanns 80 elevplatser och stora utrymmen för utbildningsändamål. Under sina många år till havs seglade Barken Viking bland annat till Australien, Sydafrika och Storbritannien.

1951 köpte Göteborgs Stad fartyget för att placeras permanent i stadens hamn och användas till sjömansutbildning. Hon förtöjdes vid Sannegårdshamnen men sedan 1957 har hon sin fasta placering vid Lilla Bommen. Fartyget byggdes om och inreddes då till sjömansskola. Numera används Barken Viking för restaurang- och hotellverksamhet.

Underhållsarbetet startade våren 2019 och beräknas vara slutfört till sommaren 2021.
Se alla projekt