Hoppa till innehållet

Ombyggnad Scandinavium

I slutet av 2017 slutfördes ett upprustningsprojekt på Scandinavium med syfte att modernisera arenan och öka tillgängligheten.

Ombyggnationen var ett samverkansprojekt mellan Higab och Got Event och genomfördes i två etapper. Syftet var att bibehålla Scandinaviums nuvarande evenemangsinnehåll, bygga en ny evenemangsrestaurang och öka tillgängligheten.

Den första etappen avslutades hösten 2016 och innebar fler rullstolsplatser, RWC (toaletter anpassade för rullstol) och en rullstolsramp i foajén. Dessutom genomfördes olika läktarförbättringar och en ny miljöstation tillkom.

I maj 2017 påbörjades projektets andra etapp. Den omfattade en större ombyggnation av entrén med en utökning av entréhallen och en ny gästentréfunktion. Även hiss och nya trapphus tillkom. Dessutom öppnas arenan och fasaden upp mot Valhallagatan och Skånegatan, vilket bland annat innebar att skärmtaket togs bort och ersattes med en entrébalkong. På hela plan 2 och vid biljettkassan sattes nya större glaspartier in.

Den nuvarande kontorsytan på plan 2 byggdes om till en evenemangsrestaurang med plats för 400 sittande gäster och en maxkapacitet på 700 personer. Därtill rustades marken runt arenan upp. Ytskikt, trappor, räcken, rullstolsramp och belysning sågs dessutom över.

Hela projektet slutfördes i slutet av 2017.

Entreprenadkostnaden för om- och tillbyggnaden av Scandinavium visades sig dock bli dyrare än beräknat. Anledningen är bland annat att projekteringsunderlaget varit bristfälligt och inte överensstämt med verkligheten. Nu görs en genomgång och analys av vad som hänt och hur stor den tillkommande kostnaden blir. Analysen väntas bli klar senare i år. I övrigt har projektet genomförts som planerat och den mycket komprimerade projekttiden har hållits.

Arkitektskisser Scandinavium

Arkitektskiss av entrén till Scandinavium.
Arkitektskiss av restaurangen inne i Scandinavium.
Arkitektskiss av Scandinaviums exteriör.
Arkitektskiss av entrén till Scandinavium. Arkitektskiss av restaurangen inne i Scandinavium. Arkitektskiss av Scandinaviums exteriör.
Se alla projekt